استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست و پا با ناخن گیر چیست؟

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست و پا با ناخن گیر چیست؟

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست و پا چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟ تعبیر کوتاه کردن ناخن در خواب بسیار خوب است که تقریبا همه معبرین بر این امر اتفاق نظر دارند. ناخن در خواب نمادی از قدرت و توانایی است اگر شخصی در خواب ناخن های بلند و تیز داشته باشد تعبیر بدی دارد اما اگر آن ها را کوتاه کرد تاویل خواب نیکو می شود.

دیدن خواب کوتاه کردن ناخن نماد پاکی و خوبی است به معنی کار خوب و نیک انجام دادن و یا پاک شدن از گناهان است. ممکن است در خواب ببینید که با ناخن گیر یا سوهان ناخن خود را کوتاه کردید و یا با چاقوی در دست این کار را کردید باید دید نظر معبرین درباره تعبیر نوع کوتاه کردن و با چه وسیله ای انجام دادن چیست.

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست و پا با ناخن گیر به روایت جابر مغربی

جابر مغربی  درباره تعبیر خواب ناخن گرفتن دست و پا با ناخن گیر چنین می گوید؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند ناخن دست یا پا ها را با ناخن گیر یا سوهان بگیرد یا کوتاه کند تعبیر خواب وی بسیار خوب است و دلیل بر این است که خبرهای خوبی در راه است که با شنیدن آن ها بسیار خشنود خواهی شد.

تعبیر خواب ناخن گرفتن یک دست با ناخن گیر به روایت جابر مغربی

جابر مغربی درباره تعبیر خواب ناخن گرفتن یک دست با ناخن گیر جنین می گوید؛ چنانچه شخصی در خواب خود ببیند که ناخن های یک دستش را با ناخن گیر کوتاه کرد و دست دیگر خود ناخن بلند داشت تعبیر خوابش بر احتیاط در اعمال و رفتارش است، بدین معنی باید مراقب اعمال خود باشد و بیشتر به کارهای خود بیندیشد تا دچار اشتباه و گرفتاری نشود.

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست ها با ناخن گیر به روایت شیخ طوسی

شیخ طوسی درباره تعبیر خواب گرفتن ناخن گرفتن دست ها چنین می گوید؛ اگر شخصی در خواب خود دید که با ناخن گیر یا سوهان ناخن دست های خود را کوتاه کرد تعبیر خواب وی دلالت بر آن دارد که خطری از او دفع خواهد شد و از بلا و مصیبت در امان خواهد ماند و دلیل آن انجام اعمال صالح و خیری است که خیر آن به مردم رسیده است.

تعبیر خواب ناخن گرفتن پاها با ناخن گیر به روایت یوسف نبی (ع)

یوسف نبی در تعبیر خواب ناخن گرفتن پاها با ناخن گیر چنین می فرماید؛ چنانچه شخصی در خواب خود ببیند که ناخن پاها را با ناخن گیر یا سوهان کوتاه کرد یا گرفت تعبیر خواب وی موفقیت در کارها است . پا در خواب نماد از پیشرفت و جلو رفتن در همه امور است همچنین نماد قدرت نیز هست و گرفتن ناخن پاها دلیل بر برداشت مانع در راه موفقیت است.

تعبیر خواب ناخن گرفتن پا چند وجه است: یک عمر طولانی دو سعی و تلاش در انجام کار ها سوم خواستن و تلاش مردن مال و ثروت چهارم قدرت و قوت پنجم رفع غم و اندوه ششم زن خواستن یا گرفتن است گرفتن ناخن پا دلیل بر رسیدن به هر یک از این جوانب دارد.

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست و پاها به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب ناخن گرفتن دست و پاها چنین می گوید؛ اگر شخصی در خواب خود دید با ناخن گیر ناخن دست ها و پاهایش را کوتاه کرد دلیل بر انجام کاری است که موفق خواهد شد و در راستای این موفقیت فرد به خود افتخار خواهد کرد.

تعبیر خواب  ناخن گرفتن دست و پا با قیچی به روایت محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین درباره تعبیر خواب گرفتن ناخن دستها و پاها با قیچی چنین می گوید؛ چنانچه شخصی در خواب خود ببیند که با قیچی ناخن دست‌ها و پاهای خود را کوتاه کرد تعبیر خوابش به این موضوع اشاره دارد که فردی می خواهد شما را گمراه کند چون به شخص حسودی می کند و با وی در ظاهر دوست و در باطن دشمن است و می خواهد  از فرد سوء استفاده می کند.

هم چنین از محمد ابن سیرین در تعبیر خواب ناخن گرفتن با قیچی چنین روایت شده است؛ اگر مردی در خواب خود ببیند که با قیچی ناخن خود را گرفت تعبیر خواب دلالت بر این دارد که گرفتار زنی بد صفت و بد جنس می شود که به نیت تصاحب مال به فرد نزدیک می شود.

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست و پا با دندان به روایت محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین درباره تعبیر خواب ناخن گرفتن دست و پاها با دندان  چنین می گوید؛ چنانچه شخصی در خواب خود ببیند که با دندان ناخن های دست و پایش را با دندان کوتاه کرد تعبیر خوابش این است که باید با احتیاط عمل کند و تصمیم بگیرد و باید مراقب اعمال خود باشد.

تعبیر خواب ناخن گرفتن از ته به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب ناخن گرفتن از ته چنین می گوید؛ چنانچه شخصی در خواب خود ببیند که ناخن های دست و پایش را از ته گرفت و به خود آسیب رساند تعبیر خواب  اشاره به این موضوع دارد که مال و اموال و دارایی فرد دچار مشکل می شود.

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست و پا ها توسط مرده به روایت محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین درباره تعبیر خواب ناخن گرفتن دست و پاها توسط مرده چنین می گوید؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که مرده ای ناخن دست و پاهای خودش را گرفت یا کوتاه کرد تعبیر خواب نشان از رفاه و آسایش است که به واسطه پیشرفت در کسب و کار و انجام کار های درست و بجا می باشد.

هم چنین از محمد ابن سیرین روایت شده است چنانچه شخصی در خواب خود دید که مرده ناخن او را یعنی شخص خواب بیننده را کوتاه کرد تعبیر خواب دلالت بر ریزش گناه های وی است که در نتیجه انجام کار های خیری است که به تازگی برای کمک به دیگران انجام داده است و نشان از بخشش گناهانش از سوی پروردگار می باشد.

سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب موی رنگ شده چیست؟

تعبیر خواب دست زدن به عورت و بدن زن نامحرم نشانه چیست؟

تعبیر خواب ازدواج با کسی که دوستش داری چیست؟

تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ چیست؟

تعبیر خواب حرف زدن نوزاد تازه متولد شده چیست؟

نظرات: (۰) کامنت خود را ثبت کنید و منتظر پاسخ باشید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی