استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ چیست؟

يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰۷:۴۶ ب.ظ

تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟ بدانیم که زندگانی همه چیز به آب است. قوله تعالی « و من الما کل شیء حی» آب در دنیا مظهر روشنایی و پاکی است تبعا در خواب نیز چنین معنی خواهد شد.

باید در نظر داشت تعبیر خواب بستگی به شفاف بودن و نبودن آب و یا پاک بودن و نبودن آب است. آب پاشیدن و آب ریختن هر دو یک معنی دارد و پاشیدن یا ریختن آب به وسیله شلنگ تعبیری گسترده تری دارد. در ادامه تعابیر و تفاسیر خواب آب پاشی با شلنگ را از معبرین داشته باشیم.

تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ به روایت جابر مغربی

از جابر مغربی درباره تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که با شلنگ آب پاشی می کند دلیل بر رزق و روزی و خیر و برکت است، همچنین از جابر مغربی روایت شده است اگر شخصی در خواب خود ببیند که با شلنگ حیاط یا جلو در خانه خود را آب پاشی می کند نشان از آن دارد به زودی برای وی مهمان عزیز کرده می آید که از دیدار او بسیار خوشحال  و خرسند می شود.

تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ به روایت شیخ طوسی

از شیخ طوسی درباره تعبیر خواب آب پاشی با شلنگ چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که با شلنگ آب پاشی کرد دلیل بر آمدن مهمانی است که به زودی به خانه او می آید و عزت و احترام به مهمان می گذارد.و به واسطه آمدن مهمان رزق و روزی و برکت به خانه او می آید.

تعبیر خواب آب پاشی حیاط خانه خود با شلنگ به روایت علی مدنی

از علی مدنی آمده است که آب پاشی حیاط خانه خود با شیلنگ در خواب بر تعابیر نیکو و پسندیده دلالت دارد. بر این تعبیر اگر شخصی در خواب خود ببیند که با شلنگ جای یا حیاط خانه خود را آب پاشی کرد به معنی آمدن برکت و نعمت به زندگی وی است. همچنین علی مدنی می گوید که بلندی و کوتاهی شلنگ هم در تعبیر خواب تاثیر می گذارد، هر چه شلنگ بلند باشد برکت و روزی بیشتر است و هر چه کوتاه تر باشد نعمت و برکت کمتری به زندگی شما وارد می شود.

تعبیر خواب آب پاشیدن روی زمین به روایت یوسف نبی (ع)

از یوسف نبی در تعبیر خواب آب پاشیدن روی زمین چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که آب روی زمین می پاشید نشان از سفر رفتن وی است که به زودی راهی خواهد شد و به وی منفعت و خیر و برکت می رسد.

تعبیر خواب آب پاشیدن  روی زمین به روایت دانیال نبی (ع)

دانیال نبی چنین می فرماید: آب پاشیدن روی زمین با شیلنگ در خوب به معنای وقوع اتفاقات خوب و خوشایند در زندگی واقعی بیننده خواب است: به روایت از ایشان؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که در حال آب پاشی با شیلنگ بر روی زمین است چنانچه بداند آب پاک و زلال روی زمین پاشید به طوریکه تمامی آلودگی های زمین را با خود برد دلیل که ناملایمتی ها از زندگی بیننده خواب رفته و دنیا روی خوشش را به وی نشان می دهد.

تعبیر خواب آب پاشیدن روی زمین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

از منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب آب پاشیدن چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که آب را روی زمین پاشید به طوری که آب جمع شد و به صورت چاله آب در آمد و از آب گذر کردید دلیل بر انجام کاری است که ناخواسته وارد آن می شوید ممکن است عملی اشتباه باشد.

تعبیر خواب آب پاشیدن روی زمین به روایت جابر مغربی

از جابر مغربی در تعبیر خواب آب پاشیدن روی زمین چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند آب پاک و زلالی بر روی زمین بپاشد و مردم هم خیس شدند تعبیر خوبی دارد و دلیل بر سلامتی برای عموم است و اگر بیماری در جامعه شایع شود به زودی برطرف خواهد شد و اگر در خواب ببیند آب تیره و ناپاک بر زمین پاشید و بر روی سر و بدن مردم ریخته شد دلیل بر آمدن بیماری بین عموم مردم است و تعبیر خوبی ندارد.

تعبیر خواب آب پاشیدن بر سر به روایت آنلی نیون

از آنلی نیون در تعبیر خواب آب پاشیدن بر سر چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که آب بر سر خود پاشید و یا کسی روی سر او پاشید دلیل بر آن است به زودی معشوقه او از راه می رسد و در کنار وی خواهد بود.

تعبیر خواب آب پاشیدن به روایت امام جعفر صادق

از امام جعفر صادق درباره آب پاشی با شیلگ در خواب به شرط حالات و موقعیت های مختلف بیننده خواب چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود آب زلال بیند دلیل بر یقین و ایمان راستین است. همچنین تعبیر آب پاشیدن نشان از وجود برکت و نعمت و آرامش در زندگی است.

تعبیر خواب آب گرم پاشیدن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

از منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب آب گرم پاشیدن چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که کسی روی سر او آب گرم بد بو و کثیف پاشید دلیل بر بیمار شدن وی است، و اگر شخص خواب ببیند که بر سر کسی که می شناسد آب گرم بپاشد دلیل بر داشتن نیت پلیدی است که در سر دارد که در پی آن به مردم یا. اطرافیانش آسیب می رساند.

تعبیر خواب آب پاشیدن با فشار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره آب پاشیدن با فشار بسیار می گوید: اگر شخصی در خواب خود ببیند آب پر فشاری بر اطراف وی پاشیده شد نشان از رو به رو با قدرت بزرگی است که آرامش او را در زندگی مختل می کند.

تعبیر خواب آبپاشی با شلنگ و خیس شدن از دیدگاه ابراهیم کرمانی

به طور کلی دیدگاه ابراهیم کرمانی درباره آبپاشی با شلنگ و خیس شدن چنین است ؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که در حال آبپاشی با شیلنگ بوده و بسیار خیس شد چنین خوابی بر نیکی تعبیر شده است به گونه ای که بیننده آن چیزی را در عالم واقعیت بدست می آورد که پرمنفعت و سودمند است.

بیشتر بخوانید :

 تعبیر خواب حرف زدن نوزاد تازه متولد شده چیست؟

 تعبیر خواب ملاقات با سید علی خامنه ای رهبر چیست؟

 تعبیر خواب ریختن موی سر دختر مجرد

 تعبیر خواب گلدان با گل های سبز

 تعبیر خواب شیشه شکسته در پا

نظرات: (۰) کامنت خود را ثبت کنید و منتظر پاسخ باشید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی