استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

هم خانواده کلمه توصیه چیست؟

  • ۷۷۴

هم خانواده کلمه توصیه؛ وصی به معنی سرپرست و جانشین و وصیت  به معنی سفارش و اندرز است.
توصیه به معنی پیشنهاد، اندرز، پند، رهنمود، سپارش، سفارش است و مترادف آن کلماتی شامل اندرز، پیشنهاد، سفارش، نصیحت، وصیت، وعظ، سفارش کردن، اندرز دادن، نصیحت کردن، وصیت کردن هستند.

هم خانواده کلمه مقدس چیست؟

  • ۹۶۳

هم خانواده کلمه مقدس؛ قدس به معنی پارسایی و پاکی و قداست به معنی پاکی و پاکدامنی  است.
ریشه کلمه مقدس عربی است و در پارسی به معنی پاک، پاکیزه، پارسا، ورجاوند، اشو، سپند، سپنتا می باشد. مترادف های این کلمه اقدس، باتقوا، پارسا، پاک، دیندار، سبوح، قدوس، متدین، منزه هستند. ناپاک متصاد این کلمه می باشد.

هم خانواده کلمه وصیت چیست؟

  • ۲۸۵۸

هم خانواده کلمه وصیت؛ وصی است.
وصیت به معنی سفارش، اندرز و سپارش می باشد و مترادف آن کلماتی از قبیل اندرز، نصیحت و سفارش هستند. در فرهنگ فارسی این کلمه را بیشتر همراه وصیت کردن می اورند کسی که برای دخل و تصرف در اموال پس از مرگش را تعیین می کند.

هم خانواده کلمه مامور چیست؟

  • ۴۷۲۹

هم خانواده کلمه مامور؛ امر، امیر، امور، اوامر و اُمرا است.
کلمه مامور برابر پارسی آن کلمات کارگزار، گمارده و گماشته هستند و مترادف های آن عامل، کارگزار، وکیل، کارمند، گماشته، مستخدم، متصدی، مسئول، پاسبان، پلیس، فرستاده است.

هم خانواده کلمه معرفت چیست؟

  • ۱۳۶۱

هم خانواده کلمه معرفت؛ اعتراف به معنی اقرار کردن، معترف به معنی اعتراف کننده، معارفه به معنی آشنایی، تعارف به معنی خوشامد گفتن، متعارف به معنی عادی، معرفی به معنی شناساندن و معرف به معنی آشنا کننده است.

هم خانواده کلمه وظیفه چیست؟

  • ۵۱۰۶

هم خانواده کلمه وظیفه؛ وظایف است.
ریشه کلمه وظیفه عربی است و معادل فارسی ان خویشکاری و بایستگی می باشد مترادف های این کلمه تکلیف، فریضه، خدمت، رسالت، ماموریت، مسولیت، شغل، عمل، کار، نقش، ادرار، حقوق، رستاد، شهریه، گذران، ماهیانه، مستمری، معاش، مقرری و مواجب هستند.

هم خانواده کلمه ولایت چیست؟

  • ۸۸۸

هم خانواده کلمه ولایت؛ ولی به معنی سرپرست و والی به معنی استاندار است.
ولابت در لغت به معنی فرمانروایی و سرپرستی است اما مترادف های آن کلماتی از قبیل ارشدیت، امارت، حکومت، رهبریت، رهبری، مرشدی، وصایت، وکالت، خطه، سرزمین، شهر، مدینه، مملکت بلد هستند.

هم خانواده کلمه سوال چیست؟

  • ۸۶۴

هم خانواده کلمه سوال؛ مسئله، مسائل، مسئول و سائل می باشد.
معانی هم خانواده های این کلمه با کلمه اصلی نزدیک هستند به طوری که کلمه مسئله به معنی چیستان،مسائل به معنی پرسش ها و پیش امدها، مسئول به معنی پاسخگو و سرپرست و سائل به معنی پرسش کننده می باشد.

هم خانواده کلمه باهوش چیست؟

  • ۲۴۴۷

هم خانواده کلمه باهوش؛ کلماتی از قبیل هوش، هوشیار و بی هوش هستند.

همه ما کلمه باهوش را به معنی کسی که هوش زیاد دارد معنی می کنیم و غیر از این هم نیست. کلمه باهوش در زبان فارسی به معنی نخبه می باشد.

هم خانواده کلمه مغفرت چیست؟

  • ۶۹۰

هم خانواده کلمه مغفرت؛ غفران و غفور است.

کلمه مغفرت یک کلمه با ریشه عربی است که به معنی آمرزش، بخشایش و پوزش می باشد. این لغت در مناجات های اسلامی و اشعار دینی به دفعات مکرر تکرار شده است و مترادف های رایج آن آمرزش، آمرزیدگی، بخشایش، بخشش و غفران هستند.