استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل

تعبیر خواب سوار شدن روی فیل

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل چیست و دیدن آن چه معنا و مفهومی دارد؟ تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل به معنای رسیدن به شوکت و بزرگی است و دیدن آن بدین معنی است که در هر رشته ای که فعالیت می کنیم در آن ترقی زیادی می کنیم.

تعبیر خواب سوار شدن بر روی  فیل در جنگ:

اگر شخصی خواب  سوار شدن روی فیل  در جنگی را ببیند  معنی خواب او این است که دشمن بزرگی را شکست می دهد.

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل و افتادن از آن:

اگر شخصی خواب ببیند که در حال سوار شدن بر روی فیل است  و از روی فیل می افتد معنی خواب این است که بلای بزرگی سرش می آید.

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل به روایت محمد ابن سیرین:

محمد ابن سیرین این چنین روایت می کند: که اگر مردی  خواب سوار شدن بر روی فیل را ببیند و روی فیل بنشیند تعبیر آن این است که او زنی نابکار را خواهد گرفت. اگر این خواب را در روز ببیند بدین معنی است که زنش را طلاق می دهد. اگر خواب ببیند که روی فیل نشسته بود و بعد از آن روی فیل دیگری نشست معنی آن این است که به خدمت کس دیگری برمی آید.

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل به روایت مغربی:

مغربی این چنین روایت می کند که اگر شخصی خواب سوار شدن بر روی فیل را ببیند و بداند که برای تفریح و تماشا سوار فیل شده است  و بر اطراف مسلط می باشد  دلیل بر آن است که زنی از سرزمین بیگانه را به نکاح خود در می آورد که زن بر او مسلط و قادر می شود . اگر ببیند که فیل زره و لباس جنگ و سلاح جنگ پوشیده بود و بین شهرها می گشت دلیل بر آن است که پادشاه جدیدی بر مملکتشان حکمرانی می کند.

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل به روایت امام صادق (ع):

امام صادق (ع) این چنین روایت می کند که دیدن  خواب سوار شدن بر روی فیل بر شش وجه است:

1-پادشاه عجمی(بیگانه)

2-مرد  که غلام است

3-مرد مکاری(مردی که چهار پا کرایه می دهد.)

4-مرد با قوت و با هیبت

5-مردی که حسادت می ورزد

6-ستمگری و خونریزی

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل به روایت لوک اوینتهاو:

لوک اوینتهاو خواب سوار شدن بر روی فیل را این چنین روایت می کند:

او فیل را در خواب نشان دهنده ی ازدواج دیر هنگام و تعلل و تامل می داند و سوار شدن بر فیل را نشان دهنده ی خوشبختی می داند و مرگ فیل را به معنی شکست خوردن در امور و فعالیت ها تعبیر می نماید.

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل به روایت آنلی بیتون:

آنلی بیتون این چنین روایت می کند که اگر شخصی خواب سوار شدن بر روی فیل را ببیند بدین معنا است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می آورد و صاحب مقام و اقتدار خواهد شد و به امور کار خود تسلط خواهد یافت در خانه حرفش مطابق قانون خواهد بود.

همچنین می گوید دیدن گله ی فیل یا تعداد زیاد نشان دهنده ی فراوانی است. اگر در خواب فیلی را دیدید که تنها بود تعبیر آن این است که با وجود تحقیرهای که وجود دارد شما عزت نفس خود را حفظ می کنید و با قدرت و استوار خواهید بود.

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل به روایت ابراهیم کرمانی:

ابراهیم کرمانی این چنین روایت می کند که اگر خواب سوار شدن بر روی فیل در جنگ را ببینید بدین معناست که بر دشمن پیروز می شوی.

در جای دیگر این چنین روایت می کند که اگر ببینی سوار فیلی شده ای که خیلی مطیع و رام می باشد و سلاح نیز همراهش است،یعنی پادشاه مردم عجمی می شوی و یا اینکه پادشاه مردم عجمی را شکست می دهی. اگر ببینی از پشت فیل افتاده ای ،یعنی دچار گرفتاری و بلای سختی می شوی.

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

منوچهر مطیعی تهرانی این چنین روایت می کند که خواب سوار شدن بر روی فیل بدین معنی است که به  قدرت و شوکت می رسیم و در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی چشمگیر است. اگر خواب ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید موقعیتی به دست می آورید که می توانید بزرگ شوید و به قدرت برسید.

در جای دیگر این چنین روایت می کند که اگر در خواب موفق به سوار شدن بر روی فیل شدید که به قدرت و شوکت می رسید و اگر موفق به سوار شدن نشدید در کار خود موفق و کامیاب نمی شوید در کل منوچهر مطیعی تهرانی فیل را سمبل آرامش می داند پس اگر دیدید که فیلی به دنبال شما گذاشته است در جریان حادثه ای بزرگ قرار می گیرید که عظمت آن شما را می ترساند.

از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی فیل نشان دهنده ی عظمت و نعمت و بزرگی است همراه با نرمش و ملایمت.

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل در حال راه رفتن:

اگر شخصی خواب سوار شدن بر روی فیل در حال راه رفتن را ببیند ،نشان دهنده ی رابطه ی او با دیگران است .او فردی بسیار سخاوتمند و مهربان است و همواره سعی می کند به دیگران در مشکلات و سختی ها کمک کند.

تعبیر خواب سوار شدن بر روی فیل از نگاه کارل گوستاو یونگ:

کارل گوستاو یونگ این چنین روایت می کند که خواب سوار شدن بر روی فیل به معنی توانایی کنترل کردن ناخودآگاه و ابعادی از خودتان است که زمانی نقطه ضعفتان بوده است.

از دید او فیل در خواب سمبل نیرو، قدرتمندی و عقل است .تعبیر دیگری که می توان برای آن در نظر گرفت این است که درونگرا بودن فیل می تواند آینه ی ذهن و شخصیت درونگرای شما باشد.

در جای دیگر این چنین روایت می کند که اگر خواب دیدید که از سوار شدن بر روی فیل می ترسید بدین معنی است که مشکلاتی در زندگی خود دارید که از روبرو شدن با آنها می ترسید.

مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب نشت آب از لوله

تعبیر خواب نوزادی که دندان دارد

تعبیر خواب نوزادی که قرآن می خواند

تعبیر خواب کچل شدن وسط سر زن

تعبیر خواب ناخن گرفتن دست و پا با ناخن گیر چیست؟

نظرات: (۰) کامنت خود را ثبت کنید و منتظر پاسخ باشید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی