استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب زشت شدن چهره معشوق

يكشنبه, ۸ فروردين ۱۴۰۰، ۱۱:۰۱ ب.ظ

به طور کلی تعبیر خواب زشت شدن چهره معشوق بر رفتار نادرستی که فرد یا معشوق در حق شخص انجام می دهد دلالت دارد. در حقیقت دیدن چهره زشت شده در خواب طبق نظر معبرین می تواند نشان از انجام عملی ناپسند و یا گفتن دروغی می باشد که به مکدر شدن خاطر شخص می انجامد. جزئیات تعبیر این خواب از منظر علمای تعبیر خواب، در متن زیر واقع شده است.

 تعبیر خواب زشت شدن چهره معشوق به روایت یوسف نبی (ع)

 از یوسف نبی (ع) درباره تعبیر خواب زشت شدن چهره معشوق چنین روایت شده است؛ خواب دیدن چهره زشت و کهیر شده نشان از ذات بد شخص در دنیا دلالت دارد. چهره زشت نمادی از درون زشت در خواب است. زشتی درون نتیجه؛ دروغ، فریبکاری، خیانت، اذیت و آزار دیگران به هر نحوی است. ایشان در تعبیر اینچنین خوابی می فرمایند؛ اگر شخصی به خواب خود ببیند که چهره معشوقه اش زشت شده است، نشان از انتخاب اشتباه معشوقه است. اگر شخص در خواب دید که چهره معشوق خود زشت و سیاه شده است ، نشان از ذات بد و فریبکار بودن معشوق است. زشت شدن چهره معشوق را در خواب هشداری از جانب روح فرد است که آگاه از ضمیر و درون آدم ها دارد.

تعبیر خواب زشت شدن چهره معشوق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

از منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب زشت شدن چهره معشوق چنین روایت شده است؛چنانچه شخصی در خواب چهره معشوق خود را زشت دید، تعبیر خواب وی دلیل بر انجام عملی  اشتباه از سوی معشوق است که شخص را به شدت ناراحت و عصبانی خواهد کرد.

اگر بیننده این خواب زن باشد و چهره معشوق خود  را زشت دید، تعبیرش نشان از خیانت معشوق به اوست. حال چنانچه بیننده این خواب مرد باشد، تعبیر خواب وی نشان از دروغ گفتن  و فریب دادن  او توسط معشوقش است.

همچنین از این معبر بزرگ چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب بیند که چهره خود و معشوقش زشت شده است، تعبیر خواب او جدایی است که بین آن دو رخ خواهد داد. زشت شدن چهره در خواب نمادی از بدی یا فریبکاری و خیانت در بیداری است و چهره هر کس زشت باشد، این اعمال ناپسند را در عالم واقعیت مرتکب می شود.

تعبیر خواب زشت شدن چهره معشوق به روایت شیخ طوسی

از شیخ طوسی درباره تعبیر خواب زشت شدن چهره معشوق چنین روایت شده است؛ چهره معشوق در خواب نشان از علاقه و محبت است که شخص به معشوق دارد. دیدن چهره زشت معشوق در خواب ناخوشایند است و تعبیر این خواب به ایجاد مشکل در بیداری دلالت دارد.

به گفته این معبر اسلامی ؛ اگر زنی در خواب خود ببیند که چهره معشوق اش زشت شده است ، تعبیر خوابش بر ایجاد مشکل در رسیدن و وصال به معشوق است. حال چنانچه بیننده خواب مرد باشد و در خواب چهره معشوق را زشت دید، تأویل خوابش دلیل بر ایجاد مشکلاتی در امور زندگی اش است. ممکن است این مشکل در رابطه با معشوق باشد یا در هر امور دیگری در زندگیش و یا مشکل در کسب و کارش ایجاد شود.

تعبیر خواب زشت شدن چهره معشوق به روایت معبرین غربی

از معبرین غربی درباره تعبیر خواب زشت شدن چهره معشوق چنین روایت شده است؛ تقریبا همه معبرین غربی بر تعبیر اینچنین خوابی اتفاق نظر دارند. اگر شخصی در خواب خود دید که چهره معشوقش زرد و نزار شده است ، تعبیر خوابش بر وجود رقیب عشقی  اشاره دارد.

چنانچه چهره معشوق را در خواب زرد و زشت دید تعبیر آن خیانت معشوق به اوست. اگر در خواب چهره معشوق زشت و زرد و یا سیاه شد سپس چهره او دوباره زیبا شد، تعبیر خواب شخص نشان از وجود رقیب عشقی است که بسیار حدی می باشد، ولی خیانتی از سوی معشوق نیست و وصال در طالع آن ها در عالم بیداری است.

تعبیر خواب زشت شدن چهره همسر به روایت محمد ابن سیرین

از محمد ابن سیرین درباره تعبیر خواب زشت شدن چهره همسر چنین روایت شده است ؛ اگر شخصی در خواب خود دید، چهره همسرش زشت شده است و در خواب باعث تعجب و ناراحتی وی شد، تعبیر خوابش بر این موضوع اشاره دارد که همسرش از زندگی با او راضی نیست.

همچنین از ایشان چنین روایت شده است؛ اگر شخص چهره همسرش را در خواب زشت دید و او در خواب تعجب نکرد و باعث ناراحتی وی نشد ، تعبیر خواب نشان از وجود بیماری یا مشکلی برای همسر است که در شرف وقوع یا ایجاد شده است. در ادامه این تعبیر خواب محمد ابن سیرین چنین می گوید؛ اگر شخص در خواب ببیند چهره همسر عزیز و دوست داشتنیش زشت و سیاه شده است، تعبیر خوابش بر این است که همسرش به وی در زمینه ای یا مسئله ای دروغ گفته است. و اگر چهره همسرش را زرد و نحیف دید تعبیر این خواب بر وجود بیماری برای معشوق دلالت دارد.

تعبیر خواب زشت شدن چهره به روایت ابراهیم کرمانی

از ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب زشت شدن چهره در خواب چنین روایت شده است؛ زشت شدن چهره در خواب بر بیماری، انجام کار های ناپسند، مال حرام و خوردن مال یتیمان، آزار رساندن به زبان بسته یا حیوانات و خیانت به هر کسی شامل دوست، خانواده، همسر، همکار و یا معشوق و در عام تر خیانت به ملتی در عالم بیداری دلالت دارد. تعبیر این خواب به شخص بیننده و شرایطی که در آن قرار گرفته شده است بستگی دارد.

اگر شخص در خواب چهره خود یا هر کسی دیگر در خواب را دید که زشت شده است بر یکی از این تعابیر اشاره دارد. در جایی دیگر از ابراهیم کرمانی روایت شده است؛ اگر شخص در خواب شخصی ناشناس با چهره زشت دید نشان از درون و سیرت بد خود است که روبه روی او نمود پیدا کرده است.

ممکن است دلیل و تعبیر این خواب انجام کاری اشتباه باشد که از شخصی صالح سر زده است و این خواب نوعی هشدار می باشد برای شخص که زودتر به جبران اشتباه خود بر آید تا درون و روح او مانند چهره زشت دیده شده در خواب زشت و سیاه نباشد.

مطالب پیشنهادی :

نظرات: (۰) کامنت خود را ثبت کنید و منتظر پاسخ باشید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی