استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری

تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟ فرو ریختن خانه های قدیمی  و خراب شدن خانه ی پدری در خواب را به معنی زن و یا ازدواج تلقی کرده اند و دیدن خواب خراب شدن خانه ی پدری بدین معنی است که مالتان از دست می رود. مرگ،نابودی و یا گرفتاری های شدید مالی از دیگر تعابیر این خواب شناخته شده است.

تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری از نگاه معبرین اسلامی و غربی:

بنا به گفته ی معبرین اسلامی و کهن  و معبرین غربی دیدن ویرانی و خرابی در خواب دلیل بر گمراهی و ضلالت است.

تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری از نگاه شیخ طوسی:

شیخ طوسی این چنین بیان می کند که اگر در خواب خراب شدن خانه ی پدری تان را ببینید نشان دهنده ی مشکلات مالی و از دست رفتن اموال و دارائی تان است. همچنین اگر خواب ببینید که به خانه ی پدرتان می روید که خراب شده است و دیگر به شما تعلق ندارد به گناه آلوده و به بیراهه کشیده می شوید.

همچنین شیخ طوسی در جای دیگر این چنین تعبیر می کند که خراب شدن خانه ی پدری دلالت دارد بر:

1-رشوه گرفتن

2-دروغ بزرگ گفتن

3-متوسل شدن به فریب و نیرنگ

تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن خواب خراب شدن خانه ی پدری و دیدن آوار نه برای زن و نه برای مرد خوب نیست. اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن خانه ی پدری خود باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد در محیط خانواده نیز برخوردی نامطلوب با او می شود.

همچنین در جای دیگر روایت می کند: اگر شخصی خواب خراب شدن خانه ی پدری خود را ببیند و از ویران شدن آن اندوهگین و ناراحت شود به معنی به وجود آمدن غم و غصه در زندگی او است.

تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری از دید ابن سیرین:

ابن سیرین این چنین روایت می کند که اگر شخصی خواب خراب شدن خانه ی پدری خود را ببیند نشانه ی به وجود آمدن مشکلاتی در زندگی او و یا گمراهی در شغل و حرفه ی او است.

در جای دیگر این چنین روایت می کند که اگر شخصی خواب ببیند که خانه ی پدری همسایه اش بر سرش خراب شده است بدین معنی است که مال و ثروت زیادی به او می رسد. و اگر ببیند که خانه فرو ریخت و کسانی مردند،بدین معنی است که اموال خود را از دست می دهد و تنگ دست می شود.

تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری  به روایت آنلی بیتون:

آنلی بیتون این چنین روایت می کند که دیدن خواب خراب شدن خانه ی پدری نشانه ی آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید و دیدن ویرانه در خواب ،بیانگر مشکلات فراوان است.

اگر دختری این خواب را ببیند ،علامت آن است که دوست که دوست عزیزی را از دست خواهد داد. ولی اگر خواب ببینید که خانه ی پدری تان مرتب  و دلخواه است ،علامت آن است که اعضای خانواده به شما علاقه دارند و امور کاری نیز رضایت بخش خواهد بود.

تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری به روایت لوک اویتنهاو:

لوک اویتنهاو این چنین می گوید: اگر شخصی خواب خراب شدن خانه ی پدری خود را ببیند بدین معنی است که روابطش با اطرافیانش بهم می خورد و دچار غم و غصه ی فراوانی در زندگی خود می شود.

همچنین می گوید اگر شخصی خواب خراب شدن خانه ی پدری اش را ببیند و در خواب خود در میرانه ی به جا مانده از خانه ی پدری اش بخوابد  به معنی ضرر و زیان مالی است.

 تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری به دلیل کاهگلی بودن آن:

اگر شخصی خواب ببیند که با خانواده اش در خانه ی پدری اش زندگی می کند  و به دلیل قدیمی بودن و کاهگلی بودن آن خانه ی پدری اش خراب شده و ریزش کند نشان دهنده ی جنگ اعصاب و ناراحتی های جدیدی است که در خانواده ی شخص اتفاق می افتد و البته به زودی رفع خواهد شد.

تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری به روایت کارل یونگ:

کارل یونگ این چنین روایت می کند که اگر شخصی خواب خراب شدن خانه ی پدری اش را ببیند و در خواب سقف خراب شود بدین معنی است که ایده آل های او از بین می رود و نباید با بلند پروازی و فکر و خیال های الکی شرایط خود را سخت کند.

در جای دیگر این چنین روایت می کند:خواب خراب شدن خانه ی پدری و ریزش سقف آن نشانگر این است که آرزوها و اهداف بالایی که دارید از بین می رود و شما نیاز دارید دوباره در مورد اهداف و آرزوهای بزرگی که برای خود داشتید دوباره فکر کنید.

تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری به روایت محمد العنبری:

محمد العنبری این چنین می گوید :اگر شخصی خواب خراب شدن خانه ی پدری خود را ببیند و در خواب سقف خانه  ریزش کند از یک مرد عالی قدر و والا مقام دچار تشویش و وحشت می شود و اگر سقف ریزش کرد و بر سر او افتاد مورد آزار و اذیت واقع می شود.

تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری از  نگاه خالد بن محمد:

خالد بن محمد می گوید:اگر شخصی خواب خراب شدن خانه ی پدری اش را ببیند  و در خواب سقف روی سرش بریزد نشانه ی آن است که به شکنجه و عذاب مبتلا می شود.

تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری به دلیل انفجار:

اگر شخصی خواب خراب شدن خانه ی پدری خود را به دلیل انفجار ببیند و شاهد منفجر شدن سقف خانه و ریزش آن باشد نشان دهنده ی اتفاق بزرگی است که برای او در آینده پیش می آید و شاید در آینده ی نه چندان دور آرامش و آسایش خود را به طور کامل از دست بدهد.

تعبیر خواب خراب شدن خانه ی پدری به دلیل سوراخ شدن سقف:

اگر شخصی خواب خراب شدن خانه ی پدری اش را به دلیل سوراخ شدن سقف ببیند و شاهد ریزش آن باشد تعبیرش آن است که آرامش و آسایش او به خطر می افتد.

مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب ریختن و خراب شدن سقف خانه

تعبیر خواب شیشه شکسته در پا

نظرات: (۰) کامنت خود را ثبت کنید و منتظر پاسخ باشید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی