استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب بهم خوردن ازدواج و نامزدی دیگران

يكشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹، ۰۱:۲۹ ب.ظ

تعبیر خواب بهم خوردن ازدواج و نامزدی دیگران نشانه چیست و دیدن چنین خوابی چه معنا و مفهومی دارد؟ اگر خواب دیدید که یک مجلس عقد و نامزدی به هم می خورد معنی خواب شما این است که باید قدرت تحمل شکست ها را داشته باشید.

تعبیر خواب نامزدی به روایت از امام صادق(ع)

امام جعفر صادق بهم خوردن ازدواج و عقد دیگران در خواب را بر چهار وجه تعبیر می کنند:

1-بزرگی و مقام بالا داشتن

2-زیاد شدن مال

3-سرحالی و آسایش

4-خرمی و شادی

تعبیر خواب بهم خوردن مراسم ازدواج  و نامزدی

برای تعبیر خواب بهم خوردن مراسم ازدواج  و نامزدی دون شک یک معنی مسلم وجود دارد و آن این است که شما کاری را در زندگیتان انجام داده اید که مدت هاست به خاطرش عذاب وجدان دارید. در واقع دیدن خواب بهم خوردن مراسم های جشن و شادی بیانگر کارهای غلط و بیهوده ی ما در زندگی دنیاست.

تعبیر خواب بهم خوردن ازدواج و نامزدی دیگران به روایت جابر مغربی:

جابر مغربی در باره ی تعبیر خواب بهم خوردن ازدواج و نامزدی دیگران نوشته اند: بیماری افسردگی بی اعتمادی و در بعضی موارد خیانت نتیجه و معنی چنین خوابی است .

ایشان در جای دیگر این چنین روایت می کند که  تعبیر خواب بهم خوردن مراسم خواستگاری این است که در واقع می توان گفت از دست دادن قسمتی از مال و یا شکست های سخت و پی درپی خوردن در رابطه های عاطفی و عاشقانه از معانی همین رویا است.

تعبیر خواب بهم خوردن مراسم ازدواج  و نامزدی دیگران به خاطر دعوا در وسط مراسم

اگر شخصی خواب ببیند که شاهد بهم خوردن یک جشن ازدواج و نامزدی است و جشن به خاطر دعوایی حسابی و پرسر و صدا بهم می خورد  به معنی شنیدن خبر ناگوار و یا شکست در برنامه ریزی های زندگی اش می باشد.

تعبیر خواب نامزدی و ازدواج به روایت لوک اوینتهاو:

لوک اوینتهاو این چنین می گوید: تعبیر خواب دیدن نامزد، مردمی بودن است و دیدن خواب نامزدی و دیدن عقد و رفتن پای سفره ی عقد آرامش درونی است.

تعبیر خواب نامزدی و ازدواج از نگاه آنلی بیتون:

آنلی بیتون این چنین روایت می کند: تعبیر خواب نامزد خوش برخورد و خوش هیکل، همسرتون مایه ی سربلندی شما می شود.

تعبیر خواب نامزد بد اخلاق و زشت پشیمانی از ازدواج است.

تعبیر خواب بی حرکت بودن نامزدتان ، بد اقبالی است.

تعبیر خواب بهم خوردن ازدواج و نامزدی دیگران توسط افراد غریبه:

اگر شخصی خواب ببیند که در یک مراسم نامزدی شرکت کرده است و و مراسم ازدواج و نامزدی آنها به خاطر اغرادی نا آشنا و غریبه بهم می خورد دلالت بر این دارد که زن و مردی به خاطر اختلاف سلیقه و یا عدم تفاهم در زندگی زناشویی در دادگاه برای گرفتن طلاق حاضر می شوند.

تعبیر خواب بهم خوردن ازدواج و نامزدی دیگران به روایت کتاب سرزمین رویاها:

به روایت کتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب بهم خوردن ازدواج و نامزدی دیگران به معنی  وارد شدن یک شوک در زندگی و تحمل ناکامی ها و شکست در زندگی است.

تعبیر خواب بهم خوردن ازدواج و نامزدی به خاطر مرگ یکی از افراد خانواده یا یکی از بستگان:

اگر شخصی خواب ببیند که برای جشن نامزدی و عقدش دعوت شده و قبل از برگزاری مراسم نامزدی و عقد به خاطر مرگ یک نفر از خانواده ی دختر یا پسر مراسم بهم بخورد تعبیر آن این است که مرگ قبل از جشن شادی به نشانه ی تضمین شادی و خوشبختی است.

تعبیر خواب بهم خوردن ازدواج و نامزدی دیگران به روایت امام صادق(ع):

امام صادق(ع) این چنین روایت می کند که اگر شخصی خواب ببیند که در مراسم عقد یک نفر شرکت کرده و شاهد بهم خوردن ازدواج و نامزدی آنها باشد و بحث و مشاجره بین اقوام و فامیل دختر و پسر سر بگیرد و به خاطر این کار بسیار اندوهگین شود تعبیر آن این است که آن شخص باید به گذشته ی خود باز گردد و کسی را که در گذشته از خود رنجانده است پیدا کند و از او دلجویی کند .خاطرات تلخ و یا اشتباه گذشته ،بدی کردن در حق دیگران و یا آزار و اذیت دوستان و آشنایان از معانی این خواب است.

تعبیر خواب بهم خوردن مراسم ازدواج و نامزدی دیگران و خوشحال بودن از این کار:

اگر شخصی خواب ببیند که در جشن نامزدی و ازدواج دوستش شرکت کرده است و شاهد بهم خوردن مراسم عقد و نامزدی دوستش باشد و از این اتفاق خوشحال شود و احساس رضایت کند تعبیر آن ورود به محیطی جدید است و آینده ی او دستخوش تغییر و تحولی مثبت خواهد شد ولی اگر از این اتفاق ناراحت بودید بدین معنی است که کسی را از خود رنجانده ای و باید او را پیدا کرده و از او دلجویی کنید.

تعبیر خواب بهم خوردن عقد و نامزدی دیگران از نگاه معبران غربی:

اگر خواب ببینید که در مراسم نامزدی دیگران شرکت کرده اید و بدانی که آنها از این وصلت راضی نیستن و پشیمان هستند و احساسات منفی را در خواب خود تجربه می کنید ؛به گفته ی معبران، بهم خوردن عقد و نامزدی دیگران در خواب نشان از آن است که بابت کاری که در زندگیتان کرده اید حس پشیمانی و عذاب وجدان دارید. دیدن بر هم خوردن مراسم جشن و شادی در خواب ،نشان از کارهای بیهوده ای است که در زندگی انجام داده اید.

تعبیر خواب بهم خوردن عقد و نامزدی دیگران توسط شخصی که مرده:

اگر شخصی خواب ببیند که شاهد بهم خوردن مراسم نامزدی و عقد دوستش است و کسی که مراسم را بهم می زند قبلا مرده و دیگر در میان ما نیست به هیچ وجه تعبیر خوب و نیکوی ندارد و باید خودت را منتظر فرا رسیدن روزهای سخت و ملال آور نمایی،زیرا شومی و نحسی این خواب خیلی زیاد است.

تعبیر خواب نامزدی و بهم خوردن ازدواج  و نامزدی دیگران از نگاه کارل گوستاو یونگ:

کارل گوستاو یونگ از نقطه نظر روانشناسی می گوید :خواب دیدن اینکه شما نامزد می کنید ،بیانگر نیاز شما به رابطه است .

تعبیر دیگر این است که نمادی از تعهدات شما و میل شما به امنیت است .

اما اگر در خواب شاهد بهم خوردن عقد و نامزدی دیگران باشید بیانگر یک تصمیم شتابزده و نابخردانه در مورد یک موضوع مهم است.

مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب ازدواج با کسی که دوستش داری چیست؟

تعبیر خواب دست زدن به عورت و بدن زن نامحرم نشانه چیست؟

 

نظرات: (۰) کامنت خود را ثبت کنید و منتظر پاسخ باشید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی