سرگذشت قلب من... دچار عشق نبود... اهل عاشقی نبود... تو آمدی شدی تمام من!... تصویرهای جمله دار بسیار زیبای غمگین و جمله عکسهای معنادار، یادداشتهای تصویری احساسی فوق العاده عالی و شیک با موضوع سرگذشتم برای پروفایل،

تکست های خیلی خاص و عکس پروفایل فاز سنگین در مورد سرگذشت، در این سایت.


سرگذشتم

از درگذشتم غمگین تر استرفیق

مرا قضاوت نکن

تو فقط چهره ام را میبینی

نه سرگذشتم را!از سر گذشتن، سرگذشت ماست...بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من