عکس متن دار آموزنده و تیکه دار، استیکرهای بسیار زیبا راجع به سرنوشت انسان ، متن و تکستهای تصویری جذاب و خوشگل مناسب انواع فکر و سلیقه برای پروفایل با موضوع سرنوشت من عکس با متنهای به روز درمورد سرنوشت بد جمع آوری شده برای شما عزیزان در این سایت.


عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من


عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من


حوصله ................ سر !
عشــــق ................ پر !
چشــــم ................. تر !
مــــــــخ .................. رد !
ســــــــر ................ درد !
مغـــــــز .............. هنگ !
دل ...................... تنگ !
خسته نباشی سرنوشت .....!!


عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من


عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من


خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هر کسی را نیز .


عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من


حتی افرادی که معتقد هستند سرنوشت همه از قبل مشخص شده و قابل تغییر نیست موقع رد شدن از خیابان دو طرف آن را نگاه میکنند. {استیون هاوکینگ}


عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من


خدایا

سرنوشت ما در دست توئه

فردامون رو بهتر رقم بزن...


عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من


همیشه به یاد داشته باشید که موقعیت کنونی شما سرنوشت نهایی تان نیست.

بهترین روزهای زندگی شما در راهند.


عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من


خدایا راضی ام به رضای خودت

سرنوشت مرا فقط تو میدانی

هرچه در انتظارم هست را خوب رقم بزن.


عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من


آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند

شرایط زندگی مان نیست

بلکه تصمیم های ماست.

"رابینز"


عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من


بدترین سرنوشتی که ممکن است کسی داشته باشد
تنها زیستن و تنها مردن است
بدون عاشق شدن و بی معشوق بودن.


عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من


عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من


ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ….
ﮐﻢ اورده ام ….
ﺗﻮی ﮐﻪ اﺳﻤﺖ
ﺗﻘﺪﯾﺮه ….. ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻪ …
ﻗﺴﻤﺘﻪ …. ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ …
دﺳﺖ ﺑﺮدار از ﺳﺮم …. ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ
ام …!!


عکس نوشته و متن درباره سرنوشت من