استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب عروس شدن خودم با ناراحتی

پنجشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۹، ۰۷:۳۰ ب.ظ

تعبیر خواب عروس شدن خودم با ناراحتی در زمره خواب های عروسی است که بسیار مورد توجه معبرین است. به گفته آنان دیدن خواب عروسی و تعبیر آن به دو وجه است. همچنین حسی که از دیدن این خواب در خواب داریم نیز در تعبیر نهایی آن تاثیر دارد.

احساس ناراحتی در خواب مانند همه حس های دیگری که در وجود انسان است، دارای تعابیری مختلفی می باشد. حال خواب عروس شدن شخص در خواب با احساس ناراحتی و تعبیر آن از دید معبرین بر چند حالت در عالم بیداری رخ خواهد داد. نظرات علمای تعبیر خواب در تعبیر این خواب در ادامه داشته باشیم.

تعبیر خواب عروسی خودم با ناراحتی به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب عروسی خودم با ناراحتی چنین می گوید؛ اگر شخصی در خواب عروسی خود را ببیند و در خواب از عروسی خود احساس ناراحتی داشته باشد، تعبیر خواب او خوب نیست. دیدن عروسی در خواب ماهیت خوبی در عالم بیداری دارد، اما اگر همراه با حس ناراحتی و اندوه باشد، نشانگر وقوع اتفاقاتی بس ناگوار در عالم واقعیت است. اگر شخص در خواب بیند که توری سیاه و یا کثیف روی سر وی قرار دادند، تعبیر خواب او عزاداری است و کسی از نزدیکانش خواهد مرد. در حالتی دیگر اگر در خواب شخصی که با او عروسی می کند را دید و او را شناخت و باز هم احساس ناراحتی داشت، تعبیر خواب وی بر روز های خوبی اشاره دارد که در طالع اوست.

تعبیر خواب عروسی خودم با ناراحتی به روایت جابر مغربی

از جابر مغربی درباره تعبیر خواب عروسی خودم با ناراحتی چنین روایت شده است؛ چنانچه زنی جوان در خواب ببیند که عروسی اوست و او از این واقعه بسیار ناراحت است، تعبیر خواب او خوب است و نشان از شادی و بزم است و به خواسته خود خواهد رسید. به گفته ایشان خواب ناراحتی از موضوعی تعبیری بر شادی و خوشی در بیداری است. حال اگر مردی در خواب خود بیند که عروسی برای او برگزار شده است و او در خواب احساس ناراحتی داشته باشد، تعبیر خواب او بر ایجاد ارتباط و موقعیتی جدید در زندگی اش است و درجاتی از علم و هنر را طی خواهد کرد و به درجات بالا از زندگی خواهد رسید.

تعبیر خواب عروسی خودم با ناراحتی به روایت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق درباره تعبیر این رویا چنین روایت شده است؛ دیدن خواب عروسی خود تعبیری بر افزایش مال و برکت و رسیدن به خواسته و آرزو های است که در زندگی همواره شخص برای رسیدن به آن تلاش کرده است. حال اگر در خواب عروسی خود را دید و در خواب بسیار ناراحت و اندوهگین بود، تعبیر خوابش نشان از ایجاد مشکلی بر سر راه شخص است که او را در رسیدن به خواسته هایش باز می دارد. به روایت از این بزرگوار؛ دیدن خواب عروسی با احساس ناراحتی همان تعبیر رسیدن است اما با مشکل و صرف زمان بیشتر این امر اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب عروسی خودم به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید؛ دیدن خواب عروسی برای افراد مجرد امری طبیعی است چون شاید در طول زندگی چند بار به آن فکر کرده باشند. عروس شدن در خواب به مساوات آن در بیداری زیبا و پسندیده است و دیدن چنین خوابی نشان از روح پاک شخص و نظر مثبت وی به این بخش از زندگی است که انسان همواره دنبال شریکی برای ادامه زندگی خود باشد. وجود هر نوع حسی در خواب نشان از وجود همان حس در بیداری است و چه بسا شدید تر و قوی تر باشد.

تعبیر خواب عروسی خودم با معشوق با ناراحتی به روایت لوک اویتنهاو

از لوک اویتنهاو چنین نقل شده است؛ اگر شخصی در خواب خود عروسی معشوق خود را ببیند و احساس شدید ناراحتی از بابت این موضوع داشته باشد، نشان از احساس ترس و نبود امنیت فرد در ارتباط با مسائل عاطفی اش است. عروسی مردن معشوق در خواب و بیداری موضوعی است که شخص را ناراحت و مضطرب می کند. گاهی دیدن چنین خوابی نشان از وابستگی زیادی است که شخص به معشوق و یا همسر خود دارد.

تعبیر خواب عروسی خودم با عصبانیت به روایت شیخ طوسی

شیخ طوسی درباره تعبیر این خواب این چنین گفته است؛ اگر شخصی در خواب ببیند که در مجلس عروسی خود با کسی از آشنایان قرار دارد و با عصبانیت در این مجلس حضور پیدا کرده است، تعبیر خوب و نیکی دارد. تعبیر این خواب نشان از افزایش مال و ثروت است و شاید در راه رسیدن کمی دچار اضطراب شود و تحت فشار قرار گیرد. اما ماحصل زحمات وی رفاه و آسایش و غنی از مال دنیا باشد.

تعبیر خواب عروسی خودم با گریه به روایت شیخ طوسی

همچنین شیخ طوسی درباره تعبیر خواب عروسی خود با گریه می گوید؛ اگر شخصی در خواب عروسی خود را دید که با گریه و زاری عروسی می کند، تعبیر خواب او نشان از وقوع اتفاق و یا حادثه ای ناراحت کننده برای شخص است. اگر در خواب ببیند که مهمانان عروسی هم گریانند تعبیر خواب وی بر عظمت بلا و حادثه ناخوشایند است. شاید در عالم بیداری  در  مجلس ترحیم یکی از نزدیکان و یا اقوام شرکت کند.

تعبیر خواب عروسی خودم با عزاداری به روایت علامه مدنی

از علامه مدنی درباره تعبیر خواب عروسی خودم با عزاداری چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود دید که همزمان عروسی او و عزاداری شخصی دیگر است، تعبیر خواب وی بر اتفاق های بدی است . همچنین اگر در خواب ببیند که عزاداری یکی از بزرگان است مانند عزاداری امام حسین و یا از ائمه و همزمان عروسی وی می باشد، تعبیر خواب وی بر عاقبت به خیری افزایش برکت در زندگیش است. به روایت از این معبر اسلامی ؛ اگر شخصی در خواب  دید که در  ماه محرم عروسی اش را برگزار کرد دو حالت و تعبیر دارد، یکی اینکه شخص به درجه از آسایش و رفاه در زندگی خواهد رسید که محتاج هیچکس جز خداوند نباشد و دوم آنکه اگر شخص عروسی کسی دیگر را در خواب دید، تعبیر آن بر ناراحتی و غم دلالت دارد زیرا عروسی دیگران در خواب نشان از بزم و شادی است که در ماه محرم حرام است، ولی عروسی خود نشان از شروع زندگی مشترک می باشد و هر زمان این امر خوب و نیکو است.

مطالب پیشنهادی :

نظرات: (۰) کامنت خود را ثبت کنید و منتظر پاسخ باشید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی