استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب آب ریختن روی مرده چیست؟

تعبیر خواب آب ریختن روی مرده چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟ در کتب تفسیر خواب اسلامی آمده است که آب نماد پاکی و خوبی است در خواب نیز چنین معنی دارد. آیا آب ریختن روی مرده نیز تعبیر نیکی دارد؟ مرده در خواب چه تاثیری روی تعبیر خواب مان دارد؟ اگر مرده از نزدیکان باشد چه تعبیری خواهد داشت؟ مرده بر روی زنده آب بریزد چه تأویلی خواهد داشت؟

و اگر کسی در خواب ببیند روی خود آب ریخت چه تفسیری دارد؟ باید دید نظر معبرین در تفسیر خواب آب ریختن روی مرده چیست تعبیر خوبی دارد یا باید نگران خواب دیده شده بود؟! در ادامه این بخش از تعبیر خواب شب تاب همراه ما باشید تا در این باره سخنان جامع و سودمندی را از زبان خوابگزاران مختلف در اختیارتان قرار دهیم.

تعبیر خواب آب ریختن روی مرده به روایت امام جعفر صادق (ع)

 امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب آب ریختن روی مرده چنین می فرماید؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند بر روی مرده آب ریخت دلیل بر این است که از مرده به فرد خواب دیده خیری خواهد رسید. خواه مالی و یا خواه معنوی باشد.

تعبیر خواب آب ریختن روی مرده به روایت ابراهیم کرمانی

از ابراهیم کرمانی در تعبیر آب ریختن روی مرده چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که روی مرده آب پاشید یا ریخت دلیل بر ایجاد ترس و بیم از موضوعی یا از آینده برای شخص است و احتمالا به مریضی جسمی یا مریضی روحی گرفتار شود. هم چنین از ابراهیم کرمانی روایت شده است کسی که جن زده شود خواب آب ریختن روی مرده را خواهد دید و یا بعد از دیدن خواب جن زده خواهد شد.

تعبیر خواب آب ریختن روی مرده به روایت علامه مدنی

از علامه مدنی در تعبیر خواب آب ریختن روی مرده چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود دید که روی مرده ای آب ریخت دلیل بر رنج و ناراحتی در زندگی است که برای شخص ایجاد می شود و به زودی گرفتار مشکلات زیادی خواهد شد.

تعبیر خواب آب ریختن روی مرده به روایت محمد ابن سیرین

از محمد ابن سیرین چنین روایت گشته که آب ریختن روی مرده در خواب بر پیدایش اتفاقات ناگوار در عالم بیداری دلالت دارد. به روایت از ایشان؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند روی مرده ای آب ریخت و مرده از او دور شد و فرار کرد دلیل بر این است به زودی حادثه ای برای وی رخ خواهد داد.

تعبیر خواب آب ریختن روی مرده به روایت یوسف نبی (ع)

از یوسف نبی درباره تعبیر خواب آب ریختن روی مرده چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که روی مرده آب ریخت دلیل بر ایجاد اختلاف بین او و همسرش است و امکان دارد به جدایی ختم شود و باعث ناراحتی و غم برای شخص خواب دیده و اطرافیان شود.

همچنین از یوسف نبی روایت شده است اگر مرده در خواب نسبتی نزدیک و از اعضای خانواده باشد تعبیر آن متفاوت است. اگر شخص در خواب بر روی برادر مرده خود آب ریخت دلیل بر مال و ثروت حرامی است که به زندگی وارد می کند و یا در کسب و کار خود کم فروشی می کند. اگر شخص در خواب دید روی خواهر مرده خود آب ریخت دلیل بر انجام اعمال زشت و پر گناه است و به دنبال هوا و هوس می رود. اگر در خواب بر روی پدر مرده خود آب ریخت دلیل بر مصیبتی گریبان گیر وی خواهد شد و احتمالا این مصیبت مریضی لاعلاجی باشد که از آن رهایی نیابد و اگر شخص در خواب دید بر روی مادر مرده خود آب ریخت دلیل بر کاهش رزق و برکت در زندگیش است.

تعبیر خواب آب ریختن مرده روی زنده به روایت یوسف نبی (ع)

از یوسف نبی در تعبیر خواب آب ریختن مرده روی زنده چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود دید که مرده بر روی او آب ریخت و او نیز روی مرده آب ریخت نشان از آن است که باید مواظب اعمال خود باشد و در کارها و اعمال خود بیندیشد تا به مشکل گرفتار نشود.

تعبیر خواب آب یخ روی مرده ریختن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

از منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب آب یخ روی مرده ریختن چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که روی مرده آب یخ ریخت دلیل بر این است از اطرافیان به وی آسیب می رساند. ممکن است آسیب روحی یا مالی و شاید جسمی باشد باید از بابت اطرافیان خود با احتیاط باشد.

تعبیر خواب آب ریختن دیگران روی مرده به روایت ادوارد

از ادوارد در تعبیر خواب آب ریختن روی مرده چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود دید که کسانی بر روی مرده آب ریختند دلیل بر آن است که شخص خواب دیده از خطری جان سالم به در خواهد برد ممکن است سانحه ای باشد و اگر مانع اطرافیان شود تا روی مرده آب نریزند بسیار تعبیر خوبی دارد و مصیبتی از وی دور خواهد شد.

تعبیر خواب آب ریختن روی خود به روایت یوسف نبی (ع)

از یوسف نبی (ع) در تعبیر خواب آب ریختن روی خود چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که بر سر خود آب ریخت و یا شبیه به غسل باشد تأویل نیکی دارد نشان از پایان غم و اندوه است اگر آب روان مانند آب رودخانه یا آب دریا باشد دلیل بر پایان مشکلات و سرآغاز روز های خوبی است.

تعبیر خواب آب ریختن روی خود به روایت محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین می فرماید: اگر شخصی در خواب خود ببیند آب حوض یا آب دریا خود را غسل داد و یا در آب فرو رفت دلیل بر رهایی از غم و اندوه است و از بندی رهایی می یابد. همچنین اگر بیمار باشد سلامتی خود را باز می یابد و اگر مقروض است قرض خود را ادا می کند و اگر شخص در خواب ببیند هم آب روی خود ریخت و هم دست و صورت خود را شست تعبی آن این است دو کار خوب را انجام می دهد و نشان از درستکاری شخص خواب دیده است که در انجام کار های خوب همیشه پیش قدم است.

سایر مطالب پیشنهادی : 

همه چیز درباره تعبیر خواب مرده را در آغوش گرفتن

تعبیر خواب گرفتن چیزی از دست مرده

تعبیر خواب مرده از زنده چیزی خواستن چیست؟

تعبیر خواب اگر مرده دوباره بمیرد چیست؟

تعبیر خواب مرده مریض باشد چیست؟

نظرات: (۰) کامنت خود را ثبت کنید و منتظر پاسخ باشید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی