عکس نوشته عاشقانه و زیبای م مثل محمدم دانلود تصاویر حرف انگلیسی از M برای پروفایل با طرح پلاک و زنجیر

m دلیل تپش قلب منی

لللللللللللللللللللللللللللللل
نه من نمیتونم تظاهر به دوست نداشتنت کنم
من نفسام به دیدنت اون چشات بنده من نمیتونم لللللللللللل
میفهمی نمیتونم للللللللللللللل
من نمیتونم صداتو بشنوم و بی تفاوت باشم

حرف M

اما دیگه ندارمش شایدم از اول نداشتمش.........

حرف قلبی M

 

حرف M

 

مدل و طرح زیبا از حرف انگلیسی M برای پروفایل