چشم پوشی از ما، خیال زرنگی از شما...! یادداشت های تصویری تیکه دار جالب  با عنوان چشم پوشی کردن واسه پروفایل،

عکسهای جمله دار بامعنی خیلی قشنگ با موضوع چشم پوشی مخصوص متن پروفایل.


از یه جایی به بعد

دیگه حرص نمیخوری

انقد چشم پوشی میکنی

تا عادی بشه و از چشم بیفتهسخت ترین کار دنیا

چشم پوشی از کسیه که

  به خاطرش چشماتو رو همه بستی
یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

یا چشم بپوش از من و

از خویش برانم


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته درباره بخشیدن دیگران + متن