هیچ فردی در پی اصلاح خوی خویش نیست. هر که را دیدیم در آرایش روی خود است... تصاویر و عکسای متن دار سفارشی نکته دار، یادداشتهای تصویری و مطلب های بامعنی با موضوع اصلاح کردن خود...،

گالری جمله های تصویری خیلی جدید متنوع و جمله عکسهای معنادار با عنوان اصلاح رفتار برای پروفایل.


به زنی که همسر ندارد

و فرزندانش را به تنهایی بزرگ میکند

سرپرست خانواده گفته میشود

نه زن بی سرپرست!

به جز تفکر ادبیاتمان را هم

اصلاح کنیم.اگر ذهنتان را اصلاح کنید

مابقی زندگیتان سرجایش

قرار خواهد گرفت.


******************


یک لغزش

فقط وقتی تبدیل به اشتباه میشه که

به جای اصلاح

انکارش کنی...!فقط اونی میتونه اخلاقای گندتو بارها و بارها تحمل کنه و به روت نیاره که دوست داره

ولی متاسفانه تو میزاریش به حساب وظیفه و خودتو اصلاح نمیکنی.


******************


اشتباهاتمو به من بگو، نه به بقیه!

چون اشتباهاتم توسط خودم اصلاح میشه نه توسط دیگران.دوستان واقعی در جمع از تو دفاع

می‌کنند و در خلوت تو را اصلاح می‌کنند.


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته طرز رفتار و متن پروفایل