با فکر کردن به هر الاغی ذهن خود را باغ وحش نکنید...!!! عکس و تکست به روز با کنایه های جالب و جمله های تیکه دار در طرح های بسیار عالی با عنوان کسی که الاغه،

بی نظیرترین تصویرهای نوشته دار خیلی خاص و عکس پروفایل فاز سنگین، جمله عکسهای به روز معنادار، جملات تصویری خیلی زیبا راجع به الاغ بودن / خیلی الاغی مخصوص پروفایل.


به علت تنهایی

با هر کسی نپرید...

اگر سنگی دلیل کافی برای

خوردن هر آشغالی نیست...

با فکر کردن به هر

الاغی ذهنتو باغ وحش نکن...رفیق یه آهنگایی هست که

بدجور منو یاد تو میندازه

مخصوصا این آهنگ سلام الاغ عزیز حالت چطوره


*******************


الاغ گفت:

رنگ علف قرمز است!

گرگ گفت

نه سبز است!

با هم رفتند پیش سلطان جنگل (شیر)

و ماجرای اختلاف را گفتند

شیر گفت:

گرگ را زندانی کنید...

گرگ گفت:

ای سلطان، مگر علف سبز نیست

شیر گفت: سبز است

ولی دلیل زندانی کردن تو

بحث کردنت با "الاغ" است...چیزی از من یادت مونده؟ البته حق داری

چون نه اعصابت خورده نه جایی گیر کرده کارت نه

ولی منه الاغ هنو هر دِیقَمو یادتم


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس پروفایل فکر کردی من خرم؟ + عکس نوشته

عکس نوشته خریت کردم + متن پروفایل