استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب شب اول زفاف

چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۰۷:۲۳ ب.ظ

تعبیر خواب شب اول زفاف در حالت و دید کلی خوب است. اما گاهی فضای خواب و حالات دیدن خواب بر تعبیر و تفسیر آن تاثیر می گذارد. تعبیر خواب شب اول زفاف یا شب اول عروسی از نظر علمای تعبیر خواب برای زنان و دختران تعبیر خوبی دارد و برای مردان نیز بر دو حالت می باشد. که در ادامه این مطلب به آن خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب شب اول زفاف به روایت یوسف نبی (ع)

از یوسف نبی (ع) درباره تعبیر خواب شب اول زفاف چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب دید که شب اول زفاف اوست و با داماد یا عروس به خانه رفت، تعبیر خواب او بر بزرگی است. در دنیا و میان مردم شخصی بزرگ منش و بلند مرتبه خواهد بود. به فرموده ایشان؛ دیدن شب اول زفاف در خواب نمادی از پاکی و بزرگواری است. شب اول ازدواج برای پسران نمادی از پادشاهی و برگی است و برای دختران نیز نمادی از پاکی و پاکدامنی می باشد. و دیدن این خواب نشان از پاک و بزرگی اشخاص در عالم بیداری است.

تعبیر خواب شب اول زفاف به روایت ابراهیم کرمانی

از ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب شب اول زفاف چنین روایت شده است؛ چنانچه مردی جوان و مجرد در خواب ببیند که شب زفاف به حجله رفت، تعبیر او بر سروری بر دیگران است و بر عده از مردم سروری می کند و آنان از وی حرف شنوی دارند. حال اگر زنی جوان در خواب ببیند که شب اول زفاف به حجله رفت و با همسر خود همبستر شد، تعبیر خواب او بر عزت و احترامی است که در بین مردم دارد و از او برای انجام کار ها مشورت می گیرند. از منظر ابن معبر بزرگ اسلامی دیدن خواب شب اول زفاف تعبیر بس نیکو در بیداری خواهد داشت.

تعبیر خواب شب اول زفاف به روایت امام صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب شب اول زفاف چنین می فرماید؛ دیدن شب اول زفاف در خواب بر چند وجه است؛

یکم محنت و بزرگی

دوم عزت و احترام

سوم برتری یافتن بر دیگران در اموری

چهارم رسیدن به مراد

تعبیر خواب شب اول زفاف با خونریزی زیاد

از منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب شب اول زفاف با خونریزی زیاد چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که شب اول زفاف با همسر خود همبستر شد و خونی بسیار را از وی یا همسرش رفت، تعبیر خوابش بر بزرگی کردن بر مردم با ضرب و زور است. تعبیر چنین خوابی نشان از آن دارد که شخص بر دیگران ظلم خواهد کرد. بزرگی کردن با بزرگواری بودن توفیر دارد. بزرگوار بودن نشان از درست بودن اخلاق و رفتار است و شخص بر این بابت در میان مردم بزرگوار است.

تعبیر خواب شب اول زفاف با معشوق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

از منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب شب اول زفاف با معشوق چنین روایت شده است.؛ اگر شخصی در خواب ببیند که با معشوق خود ازدواج کرد و با وی به حجله رفت و شب اول زفاف را در خواب دید، تعبیر خواب وی نشان از بزرگی و عزت و احترام میان مردم است. همچنین به گفته ایشان تعبیر این خواب بر فزونی مال و ثروت نیز می باشد. بودن با معشوق به معنی ازدواج یا بودن در شب زفاف نشان از زیادت مال و به سبب آن محترم بودن میان مردم می باشد.

تعبیر خواب شب اول زفاف با خویشاوند به روایت جابر مغربی

از جابر مغربی درباره تعبیر خواب شب اول زفاف با خویشاوند چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند با خویشاوند خود مانند عمو زاده یا عمه یا خاله زاده ازدواج کرد و با وی به حجله رفت، شب اول زفاف را در خواب دید، تعبیر خواب او رسیدن بزرگی از سوی اطرافیان و خانواده اش می باشد. و با از طرف خانواده و نزدیکان به وی پولی قرض خواهند داد.

تعبیر خواب شب اول زفاف با برادر به روایت جابر مغربی

از جابر مغربی درباره تعبیر خواب شب اول زفاف با برادر چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب ببیند که با برادر خود شب اول زفاف را در حجله برگزار کرد، تعبیر خواب وی بر دو وجه است. یکی بر انجام کاری اشتباه و انجام گناهی در بیداری است. دوم از دست دادن احترام و بزرگی که منشا آن بی احترامی خانواده و اطرافیانش است. 

تعبیر خواب شب اول زفاف با ناراحتی به روایت جابر مغربی

از جابر مغربی درباره تعبیر خواب شب اول زفاف با ناراحتی چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود بدید که ازدواج کرد و با همسر خود شب اول زفاف را در خواب بدید و در خواب از این موضوع ناراحت بود، تعبیر خواب وی بی احترامی و کوچک شمردن وی از سوی دیگران در بیداری است و او از این موضوع بسیار ناراحت می باشد.

تعبیر خواب شب اول زفاف با درد بسیار به روایت جابر مغربی

از جابر مغربی درباره تعبیر خواب شب اول زفاف با درد بسیار چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود دید که شب اول زفاف را با درد بسیار دید، تعبیر خواب وی بر دو وجه است. یک تعبیر این خواب وی نشان از مشکلات و درگیری های ذهنی است. همچنین تعبیر دیگر این خواب نشان از آسیب رسیدن به شخص از لحاظ روحی از طرف دیگران است.

تعبیر خواب شب اول زفاف زن متاهل به روایت علامه مدنی

از علامه مدنی درباره تعبیر خواب شب اول زفاف زن متاهل چنین روایت شده است؛ اگر زنی متاهل در خواب ببیند که برای اولین بار ازدواج می کند و شب اول زفاف را در خواب می بیند، تعبیر خواب وی نشان از رسیدن به تباهی و کم شدن اعتبار و احترام وی در میان مردم یا اجتماع و یا در میان خانواده اش است. همچنین ممکن است نشان از بی احترامی دیدن از شخص همسرش باشد. در حالت کلی دیدن این خواب برای زن متاهل تعبیر و تفسیر خوبی ندارد و نشان از کوچک شمردن و بی عزتی او می باشد. لزوما دیدن این خواب نشان دهنده آن نیست که خود شخص مسبب این بی احترامی باشد.

شاید علاقمند باشید :

نظرات: (۰) کامنت خود را ثبت کنید و منتظر پاسخ باشید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی