استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۱۷ ب.ظ

تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن در حالت کلی به گفته معبرین غربی و معبرین اسلامی بر چن وجه است. دیدن چنین خوابی  توسط جنسیت بیننده خواب گاهی تاثیر مستقیم بر تأویل و تفسیر خواب دارد. احساسات درونی فرد و بیرون نریختن این احساسات و یا ارضا نشدن های پی در پی شخص در عالم واقعیت نیز دلیل بر دیدن این خواب می شود.

به گفته معبرین اسلامی دیدن این خواب گاهی نشان از ناراحتی شخص از همسر خود نیز می باشد. در ادامه این مطلب تعبیر این خواب را با جزئیات بیان خواهیم کرد.

تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

از منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن چنین روایت شده است؛ اگر شخصی به خواب بیند که مشغول خود ارضایی است و در پی این عمل ارضا شد، تعبیر خواب وی بر روح و جسم نا آرام شخص در رابطه با اعمال جنسی در بیداری است. دیدن چنین خوابی برای زن یا مرد هر دو یکسان است و یک تفسیر و تعبیر دارد. همچنین اگر شخص در خواب ببیند که کس دیگری خود ارضایی می کند ، تعبیر خواب وی نشان از دید شخص نسبت به مسائل جنسی است.

تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن به روایت علامه مدنی

از علامه مدنی درباره تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن چنین روایت شده است؛ گاهی دیدن خواب های که به آمیزش جنسی و یا درگیر بودن شخص در خواب بر مسائل جنسی نشان از ناآرامی فرد در زندگی واقعی است. این نارضایتی ناشی از هر چیزی می باشد. ناراضی بودن از همسر و یا از خانواده و یا ناراضی بودن از دیگر احوالات زندگی است. ارضا شدن در خواب نیز شاید نشانی از ناراضایتی از امیزش جنسی و نافرجام ماندن و ناکام ماندن در این عمل است.  

تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن زن به روایت شیخ طوسی

از شیخ طوسی درباره تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن زن چنین روایت شده است؛ اگر زنی در خواب بیند که خود ارضایی کرد، تعبیر خوابش نشان از مورد بی مهری قرار گرفتن از طرف همسر و یا نامزدش است. همچنین اگر در خواب دید که خود ارضایی کرد و ارضا شد، تعبیر خواب وی نشان از توجه نکردن شخص به زندگی و امیال خود در عالم واقعیت است.

تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن مرد به روایت شیخ طوسی

از شیخ طوسی درباره تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن مرد چنین روایت شده است؛ چنانچه مردی در خواب دید که خود ارضایی می کند و ارضا شد، تعبیر خوابش نشان از امیال مهار شدنی شخص در عالم واقعیت است. دیدن چنین خوابی نشان از کنترل و سرکوب امیال جنسی مرد در بیداری است. همچنین به کفته این معبر دیدن این خواب نشان از میل زیاد داشتن به ارضا شدن و میل جنسی است.

تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن زن یا مرد  به روایت کارل یونگ

از کارل یونگ درباره تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا شدن زن یا مرد چنین روایت شده است؛ خود ارضایی در خواب نشان از تفکر شخص نسبت به خود و خواسته های خود است که روح وی به صورت دیدن چنین خوابی  به وی هشدار می دهد. دیدن این خواب نشان از بی ارزش شدن تمایلات و امیال شخص در بیداری است که مقصر این امر خود شخص است.

دیدن این خواب زن یا مرد باشد، تاثیری در اصل تفسیر و تعبیر خواب ندارد. اگر شخصی به خواب بیند که خود ارضایی کرد و پس از آن ارضا شد، تعبیر این خواب اشاره به این موضوع دارد که شخص در عالم واقعیت و بیداری برای خود و جنسیت خود ارزش قائل نمی شود. گاهی بر خواسته های خود مهر سرپوش می زند و از آن ها  سرسری خواهد گذشت.

تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا نشدن به روایت لیلا برایت  

از لیلا برایت درباره تعبیر خواب خود ارضایی و ارضا نشدن چنین روایت شده است؛ اکر شخصی در خواب بیند که مشغول خود ارضایی است و در خواب بدید از انجام این عمل لذت نمی برد و ارضا نمی شود، تعبیر خواب او نشان از دست دادن می باشد. از دست دادن آرزو ها و یا از دست دادن خواسته هایش است. ارضا نشدن در خواب نمادی از ناکامی در عالم بیداری است. ناکام ماندن در هر چیزی و ناکام ماندن در زندگی از تعابیر این خواب است.

تعبیر خواب خود ارضایی به روایت لوک اویتنهاو

از لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب خود ارضایی چنین روایت شده است؛ دیدن خواب خود ارضایی گاهی نشان از امیال جنسی فرد در تقابل احساسات وی در عالم بیداری است. امیال جنسی سرکوب شده و یا ناراضی بودن از شریک جنسی در عالم بیداری گاهی منجر به دیدن اینچنین خوابی می شود. به گفته لوک اویتنهاو ؛ دیدن این خواب ناشی از ارضا نشدن و با بی میل شدن به رابطه جنسی در عالم بیداری است.

تعبیر خواب ناراحت بودن از  خود ارضایی به روایت معبرین غربی

از معبرین غربی درباره تعبیر خواب ناراحت بودن از خود ارضایی چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب ببیند که در خواب خود ارضایی کی کند و از این کار احساس ناراحتی داشت ، تعبیر خواب وی نشان از بهم خوردن تعادل در زندگی بیداری است. پیچیدگی در امور زندگی و پیچیدگی انجام فعالیت های روزانه شخص و ایجاد سر درگمی در زندگی باعث دیدن اینگونه خوابی خواهد شد.

تعبیر خواب  دیدن خود ارضایی دیگران به روایت علامه مجلسی

از علامه مجلسی درباره تعبیر خواب دیدن خود ارضایی دیگران چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود دید که کسی از اطرافیان و یا غریبه ای مشغول عمل خود ارضایی است و فرد بیننده خواب از دیدن این عمل رو نگرفت، تعبیر خواب وی از دیدن مسائلی شخصی و یا شنیدن راز های دیگران است.

گاهی دیدن این خواب نشان از دیدن کار ها و عمل های است که دیدن آن در عالم واقعیت برای هر کسی اتفاق نخواهد افتاد.این کار ها و اعمال ممکن است راز های دیگران باشد. دیدن این خواب برای کسانی اتفاق خواهد افتاد که در امور زندگی دیگران دخالت خواهد کرد.

مطلب پیشنهادی :

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی