استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب جواب مثبت گرفتن از دختر

تعبیر خواب جواب مثبت گرفتن از دختر، در رویای مردی که به خواستگاری رفته است و یا قرار خواستگاری رفتن را گذاشته است، امری عادی است.

ممکن است در خواب ببیند جواب دختر منفی است. دیدن هر دو حالت این خواب چه تعبیر و تأویلی خواهد داشت. معبرین تعبیر این خواب را  بر دو وجه می دانند. باید دید علمای تعبیر خواب چه نظری دارند.

تعبیر خواب جواب مثبت گرفتن از دختر در مراسم خواستگاری

از جابر مغربی درباره تعبیر خواب جواب مثبت گرفتن از دختر چنین روایت شده است؛ چنانچه شخصی در خواب خود ببیند که به خواستگاری دختری برای خود رفته است و جواب مثبت از دختر گرفت، تعبیر خواب او بر دو وجه است؛ یک اگر در عالم بیداری واقعا به خواستگاری کسی رفته باشد، به امید خدا تعبیر جواب دختر مثبت است. دوم اگر شخص به خواستگاری دختری یا کسی نرفته باشد و همچین برنامه در زندگی شخص وجود نداشته باشد، تعبیر خوابش بر رفع مشکلی فعلی می باشد که گریبان گیر شخص در بیداری شده است.

تعبیر خواب جواب مثبت گرفتن از دختر آشنا به روایت از منوچهر مطیعی تهرانی

از منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب جواب مثبت گرفتن از دختر چنین روایت شده است؛ اگر فردی جوان و مجرد، چه زن یا چه مرد، خوابی اینچنین ببیند، مثلا دختری برای کسی به خواستگاری دختری برود و یا به او پیشنهادی دوستی بدهد، تعبیر این رویا به حالت دیدن خواب بستگی دارد.

اگر در خواب از دختر جواب مثبت گرفت و کار به عروسی رسید و مراسم عروسی گرفته شد، تعبیر خوابش بر ایجاد مشکلی است که بر فرد مسلط خواهد شد. اگر شخص در خواب خود دختر را می شناخت و در عالم واقعیت به او علاقه دارد ، تعبیر این خواب نشان از رسیدن شادی و نشاط به زندگی وی است. اما اگر دختر را نمی شناخت و از او جواب مثبت گرفت، تعبیر این خواب بر این موضوع دلالت دارد؛ که از جایی ناشناس به او ضرری خواهد رسید و یا برای وی مشکلی درست خواهد شد.

تعبیر خواب جواب مثبت گرفتن از دختر ناشناس به روایت ابراهیم کرمانی

از ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب جواب مثبت گرفتن از دختر چنین روایت شده است؛ دیدن خواب جواب مثبت گرفتن از دختر، تعبیری خوبی دارد. و این امر بستگی به این امر دارد که دختر در خواب شناس باشد و او را در عالم بیداری بشناسد. اگر دختر خواب را نشناسد و یا چهره او را نبیند، تعبیر خواب او بر رسیدن خیری به شخص از جایی است که اصلا انتظارش را ندارد.

در حالتی دیگر اگر شخص در خواب خود دید که از دختر جواب مثبت گرفت، سپس دختر پشیمان شد و یا خود شخص پشیمان شد، تعبیر این خواب بر این موضوع اشاره دارد که شخص از مهلکه جان سالم به در خواهد برد.

به روایت از ایشان؛ اگر کسی در خواب خود ببیند که از دختر جواب مثبت گرفت و کسی شناس یا ناشناس در کار او دخالت کرد یا مشکلی در کار دختر و فرد ایجاد کرد، تعبیر خوابش نشان از به هم ریختن کار های شخص در بیداری است که به شکلی به هم گره خورده اند.

تعبیر خواب جواب مثبت گرفتن از دختر و گذاشتن قرار عروسی

از شیخ طوسی درباره تعبیر خواب جواب مثبت گرفتن از دختر و گذاشتن قرار عروسی چنین روایت شده است؛ دیدن خواب جواب مثبت گرفتن از دختر و قرار عروسی گذاشتن دو مقوله جدا در تعبیر خواب هستند. اگر کسی در خواب خود ببیند که از دختر جواب مثبت گرفت تعبیر خواب وی بر روال عادی شخص دلالت دارد.

که در زندگی روتین خود نظم و ترتیبی وجود دارد. و اکر در خواب دید علاوه بر جواب مثبت گرفتن از دختر تاریخ عروسی را مشخص کرد و روز عروسی را مشخص کرد، تعبیر خواب او خوب نیست.

ممکن است برای شخص بیننده خواب و یا کسی که برای او خواستگاری رفته است، دچار حادثه ای وحشتناک شود. این حادثه ممکن است، تصادف با اتومبیل یا به یکباره دچار بیماری شدن است. شاید نتیجه این خواب در بیداری مرگ برای کسی یا خود شخص باشد.

تعبیر خواب جواب مثبت گرفتن از خانواده دختر به روایت ابراهیم کرمانی

از ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب جواب مثبت گرفتن از خانواده دختر چنین روایت شده است؛ اگر شخص در خواب خود به نزد خانواده دختر رفت و جواب را از خانواده خواست و خانواده دختر به او جواب مثبت دادند، تعبیر خواب او نشان از سامان دادن و نظم دادن به کارها و مسائل زندگیش است.

اگر شخص در خواب خود دید مه خانواده دختر به او جواب مثبت دادند ولی خود دختر راضی نبود، تعبیر خوابش بر ایجاد مشکلاتی است که در نتیجه کار ها و مسائلی است که در آن نظم و ترتیبی وجود ندارد.

تعبیر خواب جواب منفی گرفتن از دختر به روایت جابر مغربی

از جابر مغربی درباره تعبیر خواب جواب منفی گرفتن از دختر چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که به خواستگاری دختری رفت و جواب دختر به وی منفی بود، تعبیر خواب او بر دو وجه است. یک اگر در عالم بیداری واقعا به خواستگاری دختری رفته باشد، تعبیر خوابش همان است که در خواب دیده است و جواب دختر منفی است.

 حال اگر چنین نباشد و به خواستگاری نرفته باشد و یا منتظر جواب کسی نیست، تعبیر خواب او ایجاد مشکلاتی برای شخص  در عالم بیداری است که به زودی در زندگی و کار و کسب  شخص ایجاد می شود. در حالتی دیگر جابر مغربی چنین می گوید؛ اگر شخص در خواب خود ببیند که از خانواده دختر جواب منفی گرفت، تعبیر خواب او بر این موضوع اشاره دارد، که شخص بسیاری از کار های ریز و درشت دارد که باید به آن نظم و سامان دهد.

و فرد در عالم بیداری شخص هیچ کوششی و تلاشی برای سامان دادن به این اوضاع نمی کند و در نتیجه باعث ایجاد مشکلات ریز و درشت در امور زندگیش می شود. اگر از جانب دختر جواب مثبت بود و از جانب  خانواده جواب منفی شنید، تعبیر خوابش بر ایجاد مشکلی بزرگ در زندگی شخص است.

مطلب پیشنهادی :

تعبیر خواب دعوا با خواستگار نشانه چیست ؟

  • سلام من خواب دیدم که جواب خانواده دختر مثبت هست در صورتی که در بنده خواستگاری هم کرده بودم و جواب خانواده ۲پهلو بود ولی در خواب مثبت تعبیر چه میباشد؟
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی