ابن سیرین در مورد تعبیر خواب النگوی شکسته شده گفته نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد - مراقب امور مالی خود باشید

اگر خواب دیدی که النگوی طلای شکسته شده ای را پیدا میکنی بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.اگر طلای شکسته شده را خوردی هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.اگر طلای شکسته شده را از همسرت هدیه گرفتی ملاقاتهای سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است

اگر یک النگوی طلا و شکسته شده از مرده ای گرفتی مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت

حضرت امام صادق درباره معنای دیدن خواب النگوی شمسته شده برای زتنان فرموده اند

بدان که تو در غم واندوه مانده ای و آرزوی فرزندی داری و باید زنیتازه بگیری که از غم نجات یابی و فرزند مقبول روزی شود ان شاء الله

دانیال نیز راجب معنی و تعبیر النگوی طلا و شکسته شده گفته اند

شما در زمان بحران وقت خود را در تردید و دودلی تلف نمی کنید اگر وضعیت بغرنج شود ترجیح میدهید جلوی ضرر را بگیرید و به دنبال راه دیگری برای رسیدن به هدفتان می گردید و در غم و اندوه گرفتار نمی شوید. این روش محتاطانه بدین معنی است که اوضاع بطور طبیعی بر وفق مراد شما پیش خواهد رفت.

تعبیر خواب طلای شکسته شده (جابر مغربی)

این روزها مشاجره و نزاع‌های بی‌حاصل وقت تو را گرفته. باید دوباره همه چیز را به حالت نرمال سابق برگردانی و با آرامش و اطمینان به کارت ادامه دهی تا موفق شوی.

تعبیر خواب شکستن النگوی چیه

خوش‌بینی رمز موفقیت توست پس یاس و نومیدی را از خود دور کن چون استعداد و روحت نابود میشه. همیشه همه بیماری‌ها از جسم شروع نمی‌شه و همیشه هم نمی‌تونی برای بیماریت پیش دکتر بری تا قرص تجویز کنه!!

تعبیر و معنی خواب خریدن طلای شکست خورده

باید در مورد برخی مسائل تجدید نظر کنی. وقتی راهی غلط باشه باید فورا تصحیحش کنی، در این صورت، به زودی از بحران خارج میشی.

تعبیر و معنی خواب فروختن طلای شکست خورده

 خوش‌بینی رمز موفقیت توست پس یاس و نومیدی را از خود دور کن چون استعداد و روحت نابود میشه. همیشه همه بیماری‌ها از جسم شروع نمی‌شه و همیشه هم نمی‌تونی برای بیماریت پیش دکتر بری تا قرص تجویز کنه!!

تعبیر خواب انگشتر شکسته شده

 اگر به فکر رسیدن پولی از جایی هستید فعلا روی آن حساب نکنید. به واقعیت ها پایبند باشید و برنامه ریزی کنید تا برای شما مشکلی پیدا نشود.

تعبیر خواب هدیه گرفتن یا دادن یک جفت گوشواره با النگو به زن مرده

 این عشق بر عقل و دین تو خیمه زده و تو را کاملا تحت تاثیر قرار داده است. هرگونه سفارش یا تضمینی در این باره بی‌فایده است و باید صبر کرد تا این موج بگذرد یا این شعله فروکش کند.