استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل (2)

پنجشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۵۶ ب.ظ

ازدواج مجدد زن متاهل در خواب بر تعابیر نیکی دلالت دارد. خواب ازدواج زنی متاهل دلیل بر سود و منفعت است و به گفته معبرین بزرگ دیدن چنین خوابی برای شخص سعادت است.

آنان می گویند، دیدن خواب ازدواج نشان از خوبی و منفعت و همچنین حاصل تفکرات مثبتی است که شخص درباره زندگی مشترک و همسرش دارد. دیدن خواب ازدواج مجدد زن متاهل در زمره خواب های می باشد که طبق حالت و فضای دیدن خواب ، تعبیر آن متفاوت خواهد بود. باید دید نظر معبرین در اینباره چیست و چه معنا و مفهومی را برای این خواب روایت کرده اند.

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل به روایت یوسف نبی (ع)

یوسف نبی درباره تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل چنین می فرماید؛ اگر زنی متاهل در خواب بیند که ازدواج مجدد می کند، تعبیر خواب وی نشان از عزت و احترامی است که در دنیا متوجه زن می باشد. اطرافیان و خانواده او به وی احترام بسیار می گذارند.

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل به روایت امام جعفر صادق

از امام جعفر صادق درباره تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب زنی متاهل را بدید که دوباره قصد ازدواج دارد و ازدواج کرد، تعبیر خواب وی بر چند وجه مثبت و نیک  است.

یکم سود و منفعت بسیار

دوم مال و ثروت حلال

سوم خوشبختی و سعادت در دنیا

چهارم رسیدن به خواسته ها و آرزوهای شخص

پنجم  سعادتمند شدن فرزندان و خانواده شخص

و ششم عشق و محبت بین زن و همسر

تعبیر خواب عروسی زن متاهل به روایت ابراهیم کرمانی

از ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب عروسی زن متاهل چنین روایت شده است؛ تعبیر این چنین خوابی منوط به دو حالت است، یک دیدن شخصی که زن متاهل با وی عروسی می گیرد به اصلاح دیدن و شناختن داماد. دوم ندیدن و نشناختن شخصی که زن متاهل با او عروسی می گیرد. در حالت اول تعبیر خواب به نیکی است و شخص در دنیا سعادتمند خواهد شد. اما در دومین حالت، مگر معجزه الهی مانع تعبیر این رویا شود و تعبیر آن مرگ است.

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل با شخص ناشناس به روایت یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) می فرماید؛ دیدن خواب ازدواج مجدد زن متاهل با شخص ناشناس، تعبیری بد و طالعی نحس دارد. اگر زنی متاهل در خواب خود ببیند با شخصی ناشناس ازدواج کرد به دین معنی، کسی که با او ازدواج می‌کند را نه می شناسد و یا ندیده است، تعبیر خواب وی بر مرگ و رسیدن اجل است. اگر در خواب چهره شخص را ندید ولی می دانست داماد کیست و او را می شناخت ، تعبیر خواب او بر افزایش رزق و روزی و برکت در زندگی وی است.

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهر دار به روایت جابر مغربی

جابر مغربی در تعبیر خواب ازدواج مجدد زن شوهر دار چنین می گوید؛ اگر زنی شوهر دار در خواب دید که با مردی دیگر ازدواج کرد، مرد را با خود به خانه برد و به همسرش معرفی کرد، تعبیر خواب او رسیدن مال و ارثی به زن در عالم بیداری است. در حالتی از خواب اگر در خواب بیند که با مردی ازدواج کرد و او را از نظر همه پنهان کرد، تعبیر خواب وی بر رسیدن عزت و شرف به مقام زن در دنیا می باشد. اگر در خواب بیند که در مراسم ازدواج او زلزله آمد و یا اتفاقی افتاد، تعبیر آن بیماری برای زن و یا خانواده اش می باشد.

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل با مردی زشت و پیر

از جابر مغربی روایت شده است؛ زنی متاهل در خواب دید که با مردی زشت و یا پیر ازدواج نمود و از ازدواج مجدد خود پشیمان و ناراحت بود، تعبیر خواب وی بر مشکلات و بیماری باشد. اما اگر در خواب دید با مردی جوان و زیبا ازدواج کرد، تعبیر خوابش بر روز های خوش و شادی است که در آینده انتظار وی را می کشد. اگر در خواب بیند با مرد زیبا به حجله رفت، تعبیر خواب او شرف و احترام و عزت است. و اگر زن متاهل در خواب دید با مردی ازدواج کرده است اما به یکباره متوجه شد آن مرد به همسر فعلی در دنیا تبدیل شد، تعبیر خواب وی خوب و نیکو می باشد.

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل با مردی ثروتمند به روایت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق درباره تعبیر خواب ازدواج زن متاهل با مردی ثروتمند چنین می فرماید؛ اگر زنی متاهل در خواب خود بیند که با مردی ثروتمند و مهم ازدواج  می کند، تعبیر خواب وی بر افزایش مال و ثروت از جانب همسرش است. اکر در خواب دید که با مردی فقیر و بی چیز ازدواج کرده است، تعبیر خواب او رسیدن مال و ثروت از جانب خود و کسب و کار خودش می باشد.

تعبیر خواب ازدواج مجدد زن متاهل با برادر شوهرش به روایت امام جعفر صادق

از امام جعفر صادق روایت شده است؛ اگر زنی متاهل در خواب بیند با برادر شوهر خود ازدواج کرده است و مراسم عروسی برگزار شده است، تعبیر خواب او نیک و پسندیده است. مشکلی باشد، حل خواهد شد، بیماری باشد ، سلامتی حاصل شود. وامی در جریان بود، تسویه خواهد شد. اختلافی در خانه و خانواده باشد، به دوستی و نزدیکی ختم خواهد شد و در آخر دیدن چنین خوابی ممکن است به رونق کسب و کار زن و یا شوهر زن منجر شود و در پی آن افزایش مال و مکنت باشد.

تعبیر خواب ازدواج زن شوهردار با شخصی از اطرافیان

از محمد ابن سیرین درباره تعبیر خواب زن شوهر دار با شخصی از اطرافیان چنین روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که زنی شوهر دار با کسی از اطرافیان و یا آشنایان ازدواج نمود، تعبیر خواب وی خوب و نیکو است و شخص در دنیا به عزت و احترام و ثروت خواهد رسید.اگر زن شوهر دار اینچنین خواب را برای خود دید، تعبیر همان است که گفته شد. و این تعبیر بر کسی که خواب را می بیند، تعمیم خواهد شد.

مطالب پیشنهادی :

نظرات: (۰) کامنت خود را ثبت کنید و منتظر پاسخ باشید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی