استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

استیکر زناشویی تلگرام 96 جدید

چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱ ق.ظ

دانلود استیکرهای جدید زنانشویی در سال 96 جدید معرفی لینک پگ کامل استیکرهای جذاب و دیدنی از روابط زنانشویی مردها و زن ها برای تلگرام

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺶ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﯼ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟ ﺯﯾﺮﺍ ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﮐﻢ ﺣﺮﻓﻪ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺩﺯﺩﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟ ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺬﻝ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﯽﺁﻣﻮﺯﯼ...

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺗﺮﺳﻮﺳﺖ؟ ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯾﺸﻮ ﻣﯿﮑﻨﯽ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺪﺍﺕ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽﺁﺭﯼ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺼﺒﯿﻪ؟ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﺯﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﺨﯿﻠﻪ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮﺧﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟ ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻮ ﺧﺸﻦ ﻭ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯼ...

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺿﻌﯿﻔﻪ؟ ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟

ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻬﺶ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺪﯼ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟ ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻐﻠﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﯿﺶ...

ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮﻩ؟ ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ...(ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ‏)

ﻧﻤﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ:

ﭘﺪﺭﺍﻥ و ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ؛ ﮐﻮﺩﮐﺘﺎﻥ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﺎﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻤﺎﺳﺖ...

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﯽ

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ

ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ، ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
عضو کانال شوید لینک در بیوبرای اونی که مفیده تگ کن دوستان نظرات

و تجربیات خودشون رو در مورد کلیه مطالب بدند تا بقیه هم استفاده کنند

استیکر روابط جنسی زن و مرد در تلگرام

رابطه جنسی خوب مانند برنامه ریزی برای رفتن به یک رستوران مجلل است.

ابتدا باید جا رزرو کنید و اگر لازم باشد یک هفته صبر کنید و همین ممکن است

باعث شود علاقه بیشتری پیدا کنید . وقتی بالاخره پشت میز مینشینید

در فکر یک غذای خوب هستید و میخواهید حداکثر لذت را از آن ببرید

برای رابطه جنسی نیز همین گونه عمل کنید زمان و مکان را تعیین کنید

و مثل خوردن یک غذای خوب در صرف آن عجله نکنید

.به این شکل در میابید بیش از آنچه تصور میکردید میتوانید رابطه جنسی را در دنیای مطلوب خود حفظ کنید

استیکرهای زنانشویی

خانوم عزیز
چی فکر میکردی چی شد

وقتی خونه بابا بودی چقدر احساس تنهایی میکردی،همیشه

تو خیالاتت دلت را قرص میکردی که ازدواج کنم از تنهایی در میام،

کلی به آیندت امیدوار بودی ،خیالت از یاد روزهای بعد از ازدواج شیرین میشد.

لبخند میزدی و با خیال اینکه دیگه بعد از ازدواج تنها نیستی اون لحظه حس خوشبختی بهت دست میداد

حالا

شما ازدواج کردی،روزهای اول عالییه
حتی بهتر از خیالتون

به مرور

ازدواج میکنید،ای بد نیست

به مرور
تنها میشید دوباره.
شب همسرتون از سره کار میاد،شام میخوره یا سرش میره تو موبایل

یا تلویزیون و یا .... اونجاست که هیچ احساسی بدتر از این نیست که شما که ازدواج کردید،احساس تنهایی کنید
نتونید حرفتون را به شوهرتون بزنید

خانوم با شمام

یک قلم و کاغذ بردار و حساب کن یک هفته چند ساعت و یا چند

دقیقست،حالا پیش خودتون فکر کنید از این زمان چقدر با شوهرتون صحبت میکنید یاوقت براش میزازید
چقدربه شوهرتون احترام میزارید یااهمیت میدید
سی دقیقه؟؟
یک ساعت؟؟؟
ده ساعت؟؟؟ حالا که حساب کردی از شوهرت بپرس این میزان

صحبت به نظرش کافیه تا تمام مشکلات و حرف هاش را با شما در میون بزاره.
آقای عزیز با شمام

به جای اینکه هر شب بعد از رسیدن به خونه یه جا بشینی،

تلویزیون نگاه کنی یا از طریق بعضی کانالهای مزخرف تلگرام وقت خودتو پرکنی،

یا روزنامه بخونی و یا موبایلتون را چک کنی،به همسرتون نگاه کنید

و باهاش صحبت کنید ویکمی بغلش کنید و اگر وقتی موند کارهای دیگتون را انجام بدین
چی شما میگید ای بابا
تمام روز داریم کار میکنیم که شب که خسته و کوفته به خونه

بر میگردیم استراحت کنیم حالا باید وقت بزاریم حرفهای خانم را گوش کنیم.

بله باید وقت بزارید
باید بدونید که این تنها راه حفظ نزدیکی و صمیمیته
«مثلا نیم ساعت وقت بزارید»
باید برای دوست داشته شدن هزینه بدین و این هزینه وقت گذاشتن شماست.

خانوم و آقای عزیز با شما هستم

رابطه مثل گیاه می مونه،باید بهش آب بدین،رسیدگی کنید،نور بدین ،کودش را عوض کنید که خشک نشه.

اغلب زوجین اول رابطشون همه چیزها قشنگه ،با نشاطه ولی کم کم
رو به آشفتگی و عادت میره،چون افراد وقت و انرژی برای رابطشون نمیزارن ...

 

 

نظرات: (۰) کامنت خود را ثبت کنید و منتظر پاسخ باشید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی