جمله عکس های ادبی و تکست های غمگین، دانلود انواع عکس و متنهایی با تیکه های ناب با موضوع پسر گل فروش، جملات تصویری احساسی خیلی زیبا با عنوان دختر گل فروش واسه متن پروفایل، استیکرهای به روز، استاتوس هایی با تیکه های خواندنی در مورد گلفروش مخصوص پروفایل، طراحی شده مناسب درخواست های شما عزیزان.


بیچاره گل فروش تنها کسی است که وقتی وارد با گل وارد خانه میشود همه غمگین میشوند...

*******************

اوست... کـسـی کـه در کـنـارِ گـُــل احـسـاسِ نـشـاط نـدارد...! بــــویِ گـلـهـا مـستـش نـمـی کـنـد...! زیـبایی گـلـهـا مـحـوش نـمـی کـنــد...! رنــــگِ گـلـهـا جـذبــش نـمـی کـنــد...! آری اوست؛... دخــتــرکِ گُـــل فــروش! هم او که دسـتـه گـُــلهـا را بـاری مـی بـیـنـد کـه خـلـاصـی هـر چـه زودتـر از آنـهـا بـرایـش شـیـریـن اسـت... دخــتــرکِ گُـــل فــروش!

*******************

دخترک گل فروش تصمیم گرفته بود امروز به هر لبخند یک گل تقدیم کند، آن هم مجانی... غروب شده بود و گلها در دستان دخترک پلاسیده بود!!!

*******************

دارد بهار می‌شود گل‌فروش‌های دوره‌گرد بنفشه جار می‌زنند. بذر تو را کدام پرستو هدیه خواهد آورد؟

*******************

از گل فروش ، لاله رُخی، لاله می خرید می گفت: بی تبسمِ گل، خانه بی صفاست گفتم: صفای خانه، کفایت نمی کند باید صفای روح یابی ،که کیمیاست

"فریدون مشیری" 

*******************

کودکی گل فروش با صدای عاجزانه التماس کرد.گل بخر... گفتم برای کی؟... گفت:برای هدیه دادن به عشقت... گفتم: اگه عشقم به عشقش هدیه داد چی؟؟... لحظه ای سکوت کرد و گفت: گلهایم فروشی نیست.