عکس نوشته جدید و بامعنی با متن های زیبا راجع به گرگ بودن در زندگی برای پروفایل ، انواع مختلف و متنوع استیکر، تصاویر تکست دار و متن دار معنی دار و خوشگل درباره گرگ شدن - گرگ شدم مخصوص پروفایل شما و مطابق با انواع سلیقه شما عزیزان. هر عکس با هر موضوعی که میخواید ما براتون فراهم میکنیم. دقیقا چیزی که دنبالشی

مطالب با تصویر با موضوع خاص گرگ باش - گرگ شو ... را به زودی در این سایت می بینید.

عکس پروفایل درباره ی گرگ 97 جدید
گرگ باش تا محتاج نوازش نباشی،گرگ یعنی ارتش تک نفره،تنها ولی وحشی
عکس پروفایل گرگ باش

عکس نوشته گرگ باش با متن پروفایل

گرگ باش تا محتاج نوازش نباشی...

عکس نوشته گرگ باش با متن پروفایلآری !
از پشت کوه آمده ام!
چ میدانستم اینورکوه برای ثروت ،بایدحرام خورد!
برای عشق خیانت کرد...
برای خوب دیده شدن دیگری رابدنشان داد!
برای به عرش رسیدن،دیگری رابفرش نشاند
"وختی هم باتمام سادگی دلیلش رامیپرسم!"
میگوند:ازپشت کوه آمده..!!
ترجیح میدهم به پشت کوه برگردم وتنهادغدغه ام سالم رساندن گوسفندان از دست گرگ باشد نه اینور کوه گرگ باشم...
"محمدبهمن بیگی"

عکس نوشته گرگ باش با متن پروفایل


سگ نگاه خنده داری به گرگ کرد و گفت:
آهویت راربودم...
آیاباز هم میگویی گرگها برترند؟؟؟؟
تواگرعرضه داشتی آهویت راحفظ میکردی...
گرگ لبخندی زدو گفت:
من (خدای)غرورم
رقیب ببینم نمیجنگم...
پاروی عشق واحساسم میگذارم ومیدان راخالی میکنم
آ هویی که به سگ چشمک بزند...
لیاقت ندارد زیرسایه (گرگ )باشد....
حقش آن است که خوراک سگ باشد
(...گرگ باش....)

عکس نوشته گرگ باش با متن پروفایل

بعضی ها فکر میکنن گرگ شدن تنها راهه
این ادم ها لای پنبه بزرگ شدن
نمی تونن ادم باشن
اخه نمیتونن از خوشون دفاع کنن
واسه همین ریسک نمی کنن
همون بهتر که ادم نیستن (فشنگی لیاقت اینکه هر کسی نمیتونه داشته باشه )

عکس نوشته گرگ باش با متن پروفایل

چوپانی را پرسیدند:
روزگار چگونه بوده است؟

گفت: گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشان،
گرگ بودند...

عکس نوشته گرگ باش با متن پروفایل

نه دستانش را "آردی"میکرد... نه صدایش را "نازک"...!! از کجا به گرگ بودنش شک میکردم؟؟؟ هان؟؟!

عکس نوشته گرگ باش با متن پروفایل


عکس نوشته گرگ باش با متن پروفایل