پگ کامل و جامع از استیکرهای زمستونی و عاشقانه را تا چند روز اینده و با شروع فصل سرد زمستان در انتهای عکس های همین مطلب برای دانلود ویژه تلگرام قرار خواهیم داد

دانلود استیکر

 به سلامتی کاج که تو اوج یخبندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده وگرنه تو تابستون، هر علف هرزی ادعای سبزی داره "تقدیم به دوستاى همیشه سبز"(♡)

استیکر زمستان

 بیا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این خونه برگشت

زمستانه

 ایییینم زمستووون روستامووون. چشتون درآد. زمستون ما همیش تمام وخت این شکلیه

استیکرهای زمستون

 سرده ، سرده دنیا ، دنیا به اندازه گرماے بودنت سرده…اگہ صدایے یخ بستہ ، اگہ امیدے کز کرده ، اگہ من پشت مہ مسیح راه گم مے ڪنم…اگہ دنیا بہ اندازه نبودنت سرده ، غمے نیست حساب این یخ بستگے بہ دست گذر فرداست…تقصیر برف غصہ بہ گردن زمستون…اما وقتے فردا بهار بیاید چہ ڪسے سرماے این روزگار را گردن مے گیرد؟ چه کسے؟؟؟تو بگو…

استیکر زمستون تلگرام