استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

جمله سازی با کلمه راستگویی کلاس دوم

  • ۱۱۲۵

در این مطلب ، نمونه‌ هایی از جمله‌ سازی با کلمه "راستگویی" برای کلاس دوم ابتدایی آورده شده است. جملات ساده،  مرکب ، شرطی و پرسشی با این کلمه ساخته شده‌ اند. همچنین ، انشا کوتاهی درباره اهمیت راستگویی نوشته شده است.

این مطلب برای دانش‌ آموزان کلاس دوم ابتدایی و والدین آنها مناسب است. هدف از این مطلب ، آشنایی دانش‌ آموزان با این صفت نیکو و یادگیری جمله‌ سازی با آن است.

جمله سازی با کلمه می داند کلاس اول

  • ۳۳۱۴

جمله سازی با کلمه می داند کلاس اول : کلمه "می داند" یک فعل ربطی است که به معنی "آگاهی داشتن" یا "شناخت" است. در جمله سازی کلاس اول ، از این کلمه می توان برای بیان دانستن یک موضوع یا مهارت توسط یک شخص استفاده کرد.

در اینجا چند نمونه جمله سازی با کلمه "می داند" برای کلاس اول آورده شده است:

جمله سازی با کلمه خودجوش کلاس چهارم

  • ۱۲۸۷

جمله سازی با کلمه خودجوش کلاس چهارم : در این مطلب ، چند جمله سازی با کلمه "خودجوش" آورده شده است که در آنها، این کلمه به معنای "بدون دستور یا اشاره کسی" یا "از روی میل و اراده خود" به کار رفته است. این جمله سازی ها می تواند برای دانش آموزان کلاس چهارم مفید باشد تا با کاربرد کلمه "خودجوش" در جمله آشنا شوند.

جمله سازی با کلمه ایستاد برای کلاس اول

  • ۳۵۷۲

جمله سازی با کلمه ایستاد برای کلاس اول : کلمه «ایستاد» یک فعل است که به معنای «متوقف شدن در یک مکان» است. برای جمله سازی با این کلمه، می توانیم از آن در کنار سایر کلماتی که معنای مکان یا زمان دارند، استفاده کنیم.

جمله سازی با کلمه روستا کلاس اول

  • ۵۵۹

متن پایین ، یک مطلب آموزشی برای کودکان کلاس اول است. در این مطلب، با استفاده از کلمه روستا، جمله های ساده، ترکیبی و پیچیده ساخته شده است. همچنین، مثال های مختلفی برای جمله سازی با کلمه روستا ارائه شده است. در نهایت، یک داستان کوتاه با موضوع روستا نوشته شده است.

جمله سازی با کلمه پند کلاس دوم

  • ۳۸۵

در این مطلب ، چند جمله سازی با کلمه "پند" برای کلاس دوم ارائه شده است. این جمله سازی ها ساده و قابل فهم هستند و می توانند به دانش آموزان کمک کنند تا با این کلمه آشنا شوند.

جمله سازی با ترازو کلاس اول

  • ۸۱۰

در این مطلب، جملات مختلفی با کلمه "ترازو" برای کلاس اول ارائه شده است. این جملات با استفاده از کلمات، فعل ها، صفت ها و اسم های مختلف ساخته شده اند. هدف از این مطلب، آشنایی کودکان کلاس اول با کاربردهای مختلف ترازو و نحوه استفاده از آن است.

جمله سازی با کلمه واقعا کلاس دوم

  • ۱۸۹

در این مطلب، چند نمونه از جمله‌سازی با کلمه «واقعاً» برای کلاس دوم آورده شده است. این نمونه‌ها شامل جملات خبری، پرسشی، عاطفی، امری، و شرطی هستند.

جمله سازی با مسکن کلاس سوم

  • ۲۷۳

در این مطلب، چند جمله با کلمه «مسکن» برای کلاس سوم دبستان آورده شده است. این جملات می توانند به دانش آموزان در تقویت مهارت جمله سازی و کسب اطلاعات در مورد مسکن و اهمیت آن کمک کنند.

جمله سازی با بازرگان کلاس چهارم

  • ۳۲۶

این مطلب چند جمله با کلمه "بازرگان" برای کلاس چهارم آورده است. این جملات می‌توانند برای آموزش و تمرین دانش‌آموزان کلاس چهارم در مورد این کلمه استفاده شوند.