تو در کنار خودت نیستی نمی دانی که در کنار تو بودن چه عالمی دارد... بهترین تصاویر احساسی و فانتزی با عنوان عالمی داره،

دانلود یادداشت های تصویری خیلی جدید و عکس پروفایل عاشقانه با موضوع تنهایی ام عالمی داره برای پروفایل.


دلبسته اندوه دامنگیر خود باش

از عالم غم دلرباتر عالمی نیست


 


خزان هم با سرود برگ ریزان

عالمی دارد چه جای من که از سردی

و خاموشی زمستانم


 


کنار تو حتی نفس

کشیدن هم عالمی دارد...شور عشقت چون فتاد اندر جهان

چون دل من عالمی پر شور شد


 


ای کاش هوایی بودم

که با هر نفست مرا

به قعر وجودت میکشیدی

در حوالی تو بودن عالمی دارد

حتی اگر نیاز تو باشمنگاهت را نگیر از من

که با آن عالمی دارم

بزار دستاتو توو دستام

بگو تنهات نمیذارم


 


دیوونه ی چشمای مشکیتم

دیوونگی هم عالمی داره


 


گذشتم از سر عالم،

کسی چه می داند؟

که من به گوشه یِ خلوت

چه عالمی دارم...

 (سیمین بهبهانی)


 


در انزوای خودم‌،

با تو

عالمی دارم...


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته چه خوبه هستی برای پروفایل