حرفهای خود را بیهوده تلف کسانی نکنید که سزاوار سکوتتان هستند، گاهی قدرتمندترین حرفی که میتوانید بزنید، این است که اصلاً چیزی نگویید... دانلود جملهای تصویری بی نظیر عجب بیهوده تکراریست دنیا، تصویرهای طراحی شده عالی با نکته های جالب با موضوع بیهوده زیستن واسه متن پروفایل،

جمله عکس های معنادار بسیار زیبا درباره حرف بیهوده / تلاش بیهوده برای پروفایل.


ساعتها را بگو بخوابند

بیهوده زیستن را نیاز به

شمارش نیستمگر بیهوده می گویم...

که جز معشوق مرهم نیست؟امروز خانه و ذهنم را

از هر آنچه بیهوده است

خلوت می کنم.بیهوده ترین روزها

روزهایی هستند که در

آن نخندیده باشیماگر بدانی

وقتی نیستی

چقدر بیهوده ام

تلخم، خرابم و هیچ

اگر بدانی فقط

هیچوقت نمی‌روی

معشوق زیبای من

حتی به خواببچه که بودیم

بستنی هایمان را گاز میزدند

غوغا به پا میکردیم

چه بیهوده بزرگ شدیم

که روحمان را گاز میزنند

اما فقط

لبخند میزنیمزندگی عمری است که اجل در پی آن می تازد..

هرکَس غم بیهوده خُوردگریه ام بی ثمر است...؛

و اگر می خندم

خنده ام

بیهوده است...!!!


********************


در من

غم بیهوده گی ها

می زند

موج...

 (حمید مصدق)


********************


فکرهای شبانت رو بیهوده صرفِ فکر کردن به آدمها نکن، اونم آدمهایی که حتی اهمیت نمیدن که فردا از خواب بیدار میشی یا نه...توضیح دادن اون حسی که کسی تاحالا به غم انگیزی تو تجربه اش نکرده به آدما سخت ترین و بیهوده ترین کاره دنیاست!


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس متن دار دیگه فایده ای نداره و مطالب کوتاه

عکس پروفایل چه فایده؟ + متن