گاهی اوقات فقط باید لبخند بزنی و رد شوی... بگذار فکر کنند نفهمیدی...! جمله عکسهای گوناگون بی نظیر، جملات تصویری با نکته های خیلی خاص با موضوع نفهمیدم که ... مخصوص پروفایل،

همراه هستید با انواع تصاویر متن دار جدید معنادار با عنوان نفهمیدن چیزی واسه پروفایل.


اونقدر حواسم

پرت دوس داشتنت بود

که نفهمیدم تو هیچ حسی

به من نداری...اون لحظه ای که پیش خودت

فکر کردی من نفهمیدم

من به این فکر میکردم

که اصلاً ارزش اینو داری

به روت بیارم یا نه!+من چون کنار تو بودم

اصلا نصف فیلمو نفهمیدم

-کدوم فیلم؟وقت رفتنت

داغ بودم و نفهمیدم

که بعدها قرار است

چقدر برایت بمیرمهیچوقت نفهمیدم این عشق چیه

که بعد از تموم شدنش دوتا

آدم آشنا رو با هم بی نهایت

غریبه میکنهچنان وابسته ام کردی

که آخر هم نفهمیدم

تو در دام منی

یا من اسیر دام آغوشتآخرش نفهمیدم،

وقتی به ما خوش میگذره

چرا عقربه‌های ساعت هیجان زده میشن...؟!بیشتر بخوانید...

استیکر

جملات زیبای نفهمیدن احساس + عکس نوشته

عکس نوشته نمیدونم چه مرگمه و متن پروفایل