هرگز عاشق کسی نشوید که از شکست عشقی رنج می‌برد! او زخمی است و از شما به عنوان نوار زخم استفاده خواهد کرد...! دیزاین تصاویر و عکسای متن دار سفارشی دپ، یادداشتهای تصویری غمگین با موضوع زخمی شدن آماده شده به صورت حرفه ای،

گالری جمله های تصویری طعنه دار متنوع و جمله عکسهای غمناک با عنوان زخمی روزگار / زخمی عشق / آدم زخمی برای پروفایل.


کاش همیشه کودک می ماندیم

که به جای دلهایمان سر زانو هایمان

زخمی میشد.دیدین وقتی چسب زخمی کنده میشه دیگه هرکاریش کنی نمیچسبه؟

شاید یه چند لحظه ای بمونه ولی اخرش طاقت نمیاره و ول میشه...

حکایت بعضی از آدماس...

شاید یه روزی مرحمِ دلمون بودن

ولی وقتی ول کنن و برن

دیگه نمیشه چسبوندشون...

اگه یه روزی رفت دیگه التماس موندن نکن

 زخمت رو رها کنی هوا بخوره، خودش کم کم خوب میشه...

(سمیه نادی)عشق

اسحله ای ست

در دستان کسانی

که دوست شان داریم!

به آن ها قدرت می دهد

که زخمی مان کنند

و تنهایمان بگذارند...به یک نفر که خودش باشد

خودش بماند

سادیسم نداشته باشد

روحمان را زخمی نکند

چه بودنش چه نبودنش

آدم را به تهوع نیندازد

نفسش حق باشد

بماند و گم نشود

نیازمندیم...تنهایی

چیز عجیبیست می آید

هزار بار میشکندت

زخمی‌ات می کند

باز خاطره ای، عکسی،

صدایی، کلمه ای، نشانت

می دهد تا زنده ات کند

برای دوبار مردنوقتی که قهری

مواظب حرفات باش...!

بعضی حرفای قهرانه

چنان زخمی به دل میزنن...

که مرهم صد آشتی برایش

التیامی نیست...
بعضی از حرفا

عمیق تر از چاقو

آدم رو زخمی میکننبیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته زخم خورده + متن پروفایل

عکس پروفایل زخم خوردن از دوست + عکس نوشته

عکس نوشته زخمام که خوب بشه برای پروفایل