آدما هیچوقت منظور بدی ندارن. فقط اون زبونای درازشون رو به کار میندازن، سرشونو پدرانه تکون میدن و آدمو نصیحت میکنن. آدمو زجر میدن، هیچ منظوری هم ندارن...! مشاهده می کنید تصویرهای نوشته دار بامعنی، جملات تصویری تیکه دار خاص با موضوع منظوری نداشتم واسه پروفایل،

 طراحی انواع تصویرنوشته های فاز سنگین، تصاویر  و عکس پروفایل معنادار در مورد داشتن منظور از حرفهای خود مخصوص متن پروفایل.


مردها هم...

نگاه ناراحت را میفهمند !

درخواست شما بدون بیانش

را میفهمند دوستت دارم را

از لحن میفهمند!

حتی منظور شما را از طرز

چینش کلماتتان میفهمند

اما فقط و فقط به اندازه یک مرد میفهمند

که زن ها به این سطح از فهم میگوینداینکه پیامت رو "سین" میکنن

و جواب نمیدن

منظور خاصی ندارن

فقط میخوان بیشعوری رو

با رسم شکل توضیح بدن!نشستم چای خوردم

شعر گفتم

شاملو خواندم

اگر منظورت اینها بود

خوبم...

بهترم یعنی...از من به تو نصیحت

"تنهایی"

را بلد باش.

باورش دشوار است

اما برخی

اینگونه اند.

منظورشان از "نرو"

دقیقا "بمان" نیست!

(پوریا نبی پور)


******************


قبول میخواهى نباشى، نباش!

اما بیا مثلِ امروزى ها زندگى کنیم

یعنى جدا نشویم و جدا شویم

با هم زندگی کنیم و زندگی نکنیم...

منظورم را میگیرى؟

مثلاً؛

زیرِ یک سقف باشیم و جدا بخوابیم

باور کن مُد شده!

اصلاً من با تو به همین هم راضى ام!

(علی قاضی نظام)تو در گوشم نَجوا میکنی

"دوستت دارم"

و آنچه که منظور توست

"نمیخوام ترکم کنی"


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته کوبنده و تیکه دار با متن پروفایل