ای نسیم بی‌قرار روزهای عاشقی... هر کجا زلفی پریشان شد گمان کردم تویی... (فاضل نظری) جمله عکسهایی با نکته های ناب و جملات تصویری جدید آموزنده وعکس پروفایل شاعرانه با عنوان گمان میکردم برای پروفایل،

تصویرهای جمله دار خیلی زیبا با موضوع گاهی گمان نمیکنی و میشود مخصوص متن پروفایل و اینستاگرام.


گاهی گمان نمی کنی

ولی خوب می شود

گاهی نمی شود که نمیشود

که نمی شود، که نمی شود...شبهای هجر را

گذراندیم و زنده ایم

ما را به سخت جانی خود

این گمان نبود!مبر ز موی سپیدم گمان

به عمر دراز

جوان ز حادثه ای پیر

میشود گاهینخواست او به من خسته

بی گمان برسد...من گمان می کردم

رفتنـش ممکن نیـست رفتنـش ممـکن شد

حال باورش ممـکن نیسـت...بیشتر بخوانید...

استیکر

جملات زیبای چی فکر میکردم چی شد + عکس نوشته