غم زمانه خورم؟ یا فراق یار کشم؟ به طاقتی که ندارم کدام بار کشم...؟ عکس و متن سفارشی متنوع و جمله عکسهای درخواستی با مضامین آموزنده و یادداشت های تصویری با گرافیک زیبا، جملات تصویری بسیار زیبای جدید با عنوان زمانه و روزگار برای پروفایل،

انواع تصاویر درخواستی و جمله عکسهای به روز معنادار، تصویرنوشته های غمناک  و عکس پروفایل فاز سنگین با موضوع زمونه مخصوص پروفایل.


عکس نوشته رسم زمانه


تصاویر متن دار زمانه و روزگار

دوام بیاور...

حتی اگر طنابِ طاقتت به باریک ترین رشته اش رسید

حتی اگر از زمین و زمانه بریدی

حتی اگر به بدترین شکلِ ممکن، کم آوردی.

در ذهنت مرور کن؛

تمامِ آرزوهایِ محال دیروز را که امروز، زیرِ دست و پایِ روزمرگی ات، جولان می دهند

تمامِ آن ثانیه هایی که مطمئن بودی نمی شود ، اما شد!

تمامِ آن لحظه هایی که فکر می کردی پایانِ راه است ، اما نبود!

می بینی؟! خدا حواسش به همه چیز هست دوام بیاور...


عکس پروفایل رسم زمانه


زمانه یک سرسوزن

اگر که غیرت داشت

تو سهم من شده بودی

و عشق حرمت داشت...


تصویرنوشته زمانه و روزگار


عکس نوشته زمانه و روزگار

دلم ز دست زمین و زمان

به تنگ آمد

مرا ببر به زمین و زمانه ای دیگر


عکس درباره رسم زمانه


ما دخترها رسم خوبی داریم

زمانه که سخت می گیرد

شروع می کنیم به کوتاه کردن

ناخن ها، موها، حرف ها، رابطه ها


عکس و متن رسم زمانه


گفتی که،

شاهکار شما در زمانه چیست؟

بالله که زنده بودن ما،

شاهکار ماست...!


تصاویر متن دار رسم زمانه


گر بگویم با خیالت

تا کجاها رفته ام

مردمان این زمانه سنگسارم

می کنند.


عکس پروفایل زمانه


عکس و متن زمانه و روزگار

هیچ کس را با کلبه تنهایی ام...

راه نخواهم داد...

وقتی که حال دلم با خودم خوب است

در زمانه ای که انگار

مردمانشان قسم خورده اند

با بودن های موقتی شان

حال خوب...


عکس درباره زمانه


در این زمانه

صبح که بیدار میشوی

برای اینکه بتوانی

چشمهایت را باز کنی

چاره ای نداری جز اینکه

خوش بین باشی!


عکس و متن زمانه

بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته هی روزگار + متن پروفایل

متن راجب چرخ روزگار با عکس نوشته