از اینکه دوستت دارم اما ندارمت از خودم خجالت میکشم... انواع مختلف یادداشت های تصویری فوق العاده زیبای معنادار، جمله عکسهای باحال و تیکه دار در مورد خجالت میکشم برای پروفایل

عکس و متن جذاب با گرافیک قشنگ با کنایه های جالب با عنوان از خودم خجالت میکشم، جملات تصویری جدید و خاص غمدار.


خجالت میکشم از حاجت خواستن هایم زبانم لال که گفتم نگاهم کن اگر هستی


***************


خجالت میکشم با ترازوی کودک گرسنه کنار خیابان

 سیری ام رو وزن کنم


عکس پروفایل خجالت میکشم


گاهی

آنقدر دلتنگ کسی میشوی که

اگر خودش بفهمد

از نبودنش خجالت میکشد


***************


‏می‌دونی کجا خورد میشی؟

اونجایی که آدما باهات کاری میکنن که از سادگیت خجالت بکشی


***************


میگن

با هرکسی مثل خودش

ولی آدم بعضی جاها

خجالت میکشه مثل بعضیانون باشه!


***************


یه جوری رنگ عوض نکنید که

آدم به جای شما خجالت بکشه!


***************


از نقطه ضعفم نه تنها خجالت نمیکشم؛

بلکه دلم واسش تنگ هم میشه...!


*************** 


اینکه نمیتونیم بگیم "دوست دارم" نه بخاطر غروره نه از روی خجالت. فقط به خاطر اینه که یه روزی یه نفر "دوست دارم" هامون رو زیر پا له کرده و رفته.


***************


یک روز یک نفر به زندگی ات خواهد آمد

که از من مردتر است

داد نمی زند

سرد رفتار نمیکند

خجالت می کشد بغلت کند

ببوستت

موهایش از من بلندتر است

تو و دوستانت را مقابل هم قرار نمیدهد

که خوشحال است

می خندد

درکت می کند

میگذارد هرکار میخواهی بکنی

آرامت میکند

قهر نمی کند...

ولی شرط میبندم

دیگر کسی مثل من نگاهت نمی کند😔💔

(کامیاب ناطقی)


عکس خجالت میکشم


فال قهوه میگیرم و ته دلم تو را آرزو میکنم

ای جانم

 فالگیر اسمت را میگوید و لبخند میزند، با نگاه خاصی میگوید دوستش داری؟

من هم با خجالت میگویم: آری

فالگیر میگوید تو هم دوستم داری!

پس چرا نمی آیی!!

چشمانم درد گرفت از بیدار ماندن و گوش هایم هم از تیز بودن که مبادا بیایی و من نشنوم

عزیزکم بیا!!!

(مهشید دباغ)


***************


مَن خیلی آدمِ خوشحالی ام

فقط میخندم

تو بدترین شرایطم میخندم

تو دل همه جا  میشینم

جُز کسی که باید جا بشم کُلَّا یه کاری میکنم از مَن بیزار شه

خوشحالم میشینم خودمو تشویق میکنم

 که این یکی با بقیه فرق داشت

یه جور از من متنفّر بود

 که نه تنها رفت پُشتِ سَرشم نگاه نکرد

بلکه به نگاههایِ کلافه و معذب شدنَم به وَقت نگاه کردنش و از خجالت سُرخ شدنُ لکنت زبونمو

پایِ بچگیام گذاشت

حتی فکر نکرد...

شاید اینا...

علائم دوست داشتنِ...

دوست داشتنِ یه آدمِ ساده:)


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته دختر خجالتی برای پروفایل

عکس نوشته خجالت بکش برای پروفایل