تصویرهای نوشته دار با تیکه های به روز و تکست های غمگین و تلخ با موضوع نیش زدن به آدمها مخصوص متن پروفایل، یادداشت های تصویری و تصاویری با طعنه های سنگین با عنوان نیش خوردن از دوست واسه پروفایل، گالری جمله عکسهای فاز سنگین ناب، جملات تصویری ویژه، عکسای خیلی زیبا و استاتوس های تیکه دار راجع به ازت نیش خوردن، تهیه شده مناسب خواسته های شما.


بعضی ها

اینجوری ان، وقتی یه نیش میخورن...

فکر میکنن اگه دیگرونم نیش بخورن،

درد اونا کمتر میشه...!


***************


از گلشن وصالت یک گل نچیدم اما صد نیش خار خوردم از دست باغبانت

"عندلیب کاشانی"

***************

نیش حرفهایت پشت سرم چنان وجودم را سوزاندکه خاکسترشدم ''امااین راخوب میدانم برای رها شدن اززخمهای زندگی بایدبخشیدوگذشت '''میدانم بخشیدن کسانی که ازآنها زخم خوردم سخترین کاردنیاست''ولی''تازمانی که هرصبح چشمان خودرابا کینه بازکنم وآدمهای خاطرات تلخ رازنده نگاه دارم ودرذهن خودم هرروزمحاکمه یشان کنم رنگ آرامش را نخواهم دید ''!!گاه بایدچشمهارابست وازکنارتمام بد بودنها گذشت ومن گذشتم '''سلام مهربانم'''

***************

از آدمها دلگیر نشوید نیش زدن طبیعت آنهاست؛ آنها سال هاست که به هوای بارانی میگویند: خراب...

***************

تنهایی بهتر از شنیدن منت هاست، بهتر از وصله چسباندن هاست، بهتر از تلخی و زهر حرف دیگران ست، بهتر از طعنه و نیش خند زدن هاست،‌ تنهایی یعنی خودت را پیدا کنی، خود واقعیت را و ارزشت را...

برای دیدن استیکرهای تلگرامی و یا تصاویر بیشتر از لینک های پایین استفاده نمایید.

استیکر