تصویرهای جمله دار با تیکه های خیلی زیبا و غمگین درخواستی با عنوان کورذوقی برای پروفایل، دانلود یادداشت های تصویری تیکه دار با موضوع ذوقمو کور کردی مخصوص متن پروفایل، جمله عکسهای بی نظیر، تکست های متنوع ویژه، عکسای قشنگ فاز سنگین و استاتوس های عالی راجب کور کردن ذوق، طراحی شده مطابق سلیقه های شما عزیزان.


ذوق آدم ها

نه ضعیف میشود

نه آستیگمات...!

یک دفعه کور میشود...


******************


دیدارِ یارِ غایب، دانی چه ذوق دارد؟ ابری که در بیابان، بر تشنه‌ای ببارد!

"سعدی"

******************

دلم برایِ دخترکِ درونم تنگ شده... دخترکی که بایک لواشک و عروسک، ذوق می کرد... یا دغدغه ی روزانه اش ، رنگِ لاکِ ناخون هایش بود... همان دخترکی که خنده هایش کودکانه و نگاهش دلنشین بود... دخترکی که معصومیتش را، از راه رفتنش می شد تماشا کرد گاهی دلم از قوی بودنم می گیرد دلم میخواهد دوباره همان دخترک ظریفی باشم که با یک نگاه ، می شکست... اما نه از درون! صدای شکستنش را بغض می کرد ، و با اشک هایِ دانه دانه اش، دل‌ِ دنیا را می لرزاند... قوی بودن همیشه هم خوب نیست!

******************

خواهشا وقتی یه نفر با کلی ذوق و شوق یه خبری بهتون میده، نگید میدونستم. خب دوباره بدون میمیری؟

******************

ما را از سادگی ترسانده اند ... هیچ کس نگفت سادگی هم خوب است ... هیچ کس نگفت ساده که باشی ساده میخندی ، ساده شاد میشوی ، ساده ذوق می کنی، ساده می بخشی ... و ساده تر دل می بندی ...! جوری ما را از سادگی ترساندند ، که همه مان ناچار شدیم نقاب هایی از جنسِ هفت خطی و سیاست ، روی خودمان بکشیم ، وگرنه من که می دانم همه مان شبیه به همیم؛ یک مشت آدمِ ساده و بی غَل و غش... با این تفاوت که بعضی هایمان بدجور تویِ نقشِ نقاب هایمان فرو رفته ایم... بدجور!!!

"نرگس صرافیان طوفان"

******************

همه ما یک عذر خواهی به احساسمون بدهکاریم، زمانی که برای نگه داشتن آدمهای اشتباه پا فشاری کردیم اونموقعی که دروغ شنیدیم و سکوت کردیم جای که باید میرفتیم و ایستادیم چیزایی که باید میدیدیم و نخواستیم که ببینیم از هیچ و پوچ رویا ساختیم و ذوق کردیم؛ برای فرار از حقیقت لج کردیم و لج کردیم و لج.... ای من تنها ازت معذرت میخواهم، با همه ی وجود...