تصویرهای جمله دار معنادار و یادداشت های تصویری با تیکه های امروزی و عکسای تکست دار غمگین با موضوع ناسازگار بودن مخصوص پروفایل، دانلود جملات تصویری بامعنی در طرح های امروزی درباره ناسازگاری واسه متن پروفایل، جمله عکس های فاز سنگین، شعرها و استاتوس های شیک سفارشی با عنوان ناسازگاری با چیزی، آماده شده مطابق درخواست های شما عزیزان.


عکس درباره ناسازگاری


مطربا ناسازگار مینوازی ساز را...

یا که ما مست و خرابیم یا که سازت ساز نیست

عکس پروفایل ناسازگاری

ای روزگار

با ما شدی ناسازگار

***********************

تا کی در انتظار گذاری به زاریم باز آی بعد از اینهمه چشم انتظاریم دیشب به یاد زلف تو در پرده های ساز جان سوز بود شرح سیه روزگاریم بس شکوه کردم از دل ناسازگار خود دیشب که ساز داشت سرسازگاریم شمعم تمام گشت و چراغ ستاره مرد چشمی نماند شاهد شب زنده داریم طبعم شکار آهوی سر در کمند نیست ماند به شیر شیوه وحشی شکاریم شرمم کشد که بی تو نفس میکشم هنوز تا زنده ام بس است همین شرمساریم

"استاد شهریار"

***********************

امروز را در خانه مى مانم و در به روى کس نمى گشایم اما بى در و پیکر است خانه ذهنم، مى آیند و مى روند دوستان ناموافق آشنایان ناسازگار ...

***********************

بعـضـــی مریضــی هــا... فصــــلی ســت... بـــُغــض هــای مـــن... امـــا... گلـــو درد مـــُزمـــن شـــده... تمــام فصــل هـــایم را گرفــته... کــاش اشــک هــایــم نــاســازگــاری نکـنــند... خــفــه گـــیِ ایــن بــغـض مـــرا کـــُشـــت...!

***********************

تنها در سرزمین ناسازگاری زیست می کنم که زاد و بوم من نیست، اتاقم مقبره زندگی و افکارم است.این روزها حوصله همه چیز را از دست داده ام...

***********************

تو هم خنجر بزن من زخم کاری دوست دارم شبیه موزه هایم یادگاری دوست دارم شکوه بیستون هستم که از تکرارها خستم بیا فرهاد شو من کنده کاری دوست دارم فقط لج میکنی من عاشق این کارها هستم گلم من شاعرم ناسازگاری دوست دارم