طراحی جمله عکسای خیلی زیبا  و جمله های گریه دار، عکسهای گوناگون خیلی غمناک با موضوع زندانی بودن برای پروفایل، تصویرهای متن دار خاص فاز سنگین و شعرهای مرتبط با عنوان زندان واسه متن پروفایل، معرفی تصاویر در کنار تکست های ناب ادبی، طراحی جملات تصویری احساسی و مطالب عاشقانه ناراحت راجع به در زندان بودن، آماده سازی انواع عکس ها مطابق با سلیقه های شما.


عکس متن دار زندان


چه زندان دنجی!

دستانت به دور کمرم، دستانم به دور گردنت؛

کاش حکم جرممان ابد باشد...!


عکس پروفایل زندان


عشق راهی ست
برای بازگشت به خانه
بعد از کار
بعد از جنگ
بعد از زندان
بعد از سفر
بعد از ...
من فکر می کنم
فقط عشق می تواند پایان رنج ها باشد..!

عکس درباره زندان

زندان هم
کاخ آرزو می‌شود
وقتی کسی تو را
در خیالش حبس کرده است...


تصاویر زندان

دوستت دارم
 واین را هر شب تکرار میکنم
خوب میدانم با هر دوستت دارم که از دلم به گوشت میرسد
انگار که در قلبت آجر میگذارم
من فقط یکبار زندان را،سلول را،انفرادی را آرزو کردم
آن هم زمانی که دنبالِ جایِ خودم در قلبت بودم

تصویرنوشته زندان

مرا برای دزدیدن تکه نانی
به زندان انداختند
و پانزده سال در آنجا
نان مجانی خوردم!
این دیگر چه دنیایی است...؟!


عکس متن دار زندان

زندان من آنجاست
که در مهر تو محصور نباشم

تصویرنوشته زندان

همه دنیامون شده
این زندان مجازی...


عکس در مورد زندان


راحت ترم بدون تو
زندونی این خونه شم

******************

عاشقی
نه جرم بود نه گناه
نمیدونم
تو زندون تنهایی
تاوان کدام جرمی رو میدم