جملات تصویری خاص احساسی و جمله عکسهای عاشقانه با عنوان جیگرگوشه ی من واسه پروفایل، عکس و متنهای پر از عشق و دوست داشتن، تصویرهای جمله دار خیلی زیبا راجع به جگرگوشه مخصوص متن پروفایل، استاتوس های محشر خواندنی، یادداشت های تصویری فانتزی فوق العاده عالی با موضوع تو جگرگوشمی، تهیه شده مطابق خواسته های شما عزیزان در همین سایت.


عکس جگرگوشه منی


تمام گوشه های جهان را هم بگردم

جگرگوشه ام تویی...


عکس پروفایل جگرگوشه من


همیشه برام آرامش و امیدی در برابر تمام سرسختی های دنیا، جگرگوشه م

******************

مائیم و تو ای جان؛ که جگر گوشه مایی...
"شهریار"


******************

عشق را که نمی شود عمومی اش کرد. نمی شود داد بزنی که به قولِ حافظ، دل به جگر گوشه ی مردم داده ای... عشق را باید "ها" کنی زیر گوشِ کسی که فکرش را هم نمی کند که تو چقدر فکرش را می کنی...

******************

دلمو پر کردی از عشق و ناگهان فرو ریخت از رفتنت مانند زمانی که عزیزترین جگر گوشه مو از دست دادم دلم خالی شد از عشق جمله سنگین بود نه ؟!!!! تا ابد سکوت!