یادداشت های تصویری آموزنده ی به روز، معرفی تصویرهای نوشته دار بی نظیر ناب با عنوان بالغ بودن واسه متن پروفایل، دانلود تصاویر خیلی زیبا و تکست های عالی، عکس ها و متنهای خیلی خاص و مخصوص با موضوع آدمهای بالغ، جمله عکسهای خیلی قشنگ و ویژه راجع به ذهن بالغ برای پروفایل، طراحی شده طبق خواسته های شما. 


عکس پروفایل آدم بالغ


آدم بالغ

وقتی ناراحته صحبت میکنه با طرف

آدم کودک وقتی ناراحته قهر میکنه

آدم بیشعور هم میره پشت سر طرف حرف میزنه...


****************


انسانها را ببخشید

بی عقلی ها

تهمت ها

دروغ ها

خیانت ها

بی ادبی ها

نشانه عدم بلوغ روحی آدمهاست

شما آدم بالغی باشید!


****************


در رابطه هاتون بالغ باشید، با هم حرف بزنید، یاد بگیرید مشکلات رو حل کنید، اینجوری رابطه که هیچی، آدم بهتری از خودتون میسازید.

****************

ما با آسیب هایى که میبینیم بالغ میشیم نه با گذر سالها. قدر ضررهایى که تو زندگى دادى رو بدون، همونها بزرگترین معلم زندگیت بودن و تو رو ساختن... 

****************

ما با خطاهامون بالغ میشیم... نه با سالهای زندگیمون... 

برای دیدن استیکرهای تلگرامی و یا تصاویر بیشتر از لینک های پایین استفاده نمایید.

استیکر