انواع جملات تصویری دعایی جدید با عنوان از خدا می خواهم برای پروفایل، تصویرهای نوشته دار سفارشی بی نظیر و یادداشت های تصویری ناب با موضوع از خدا میخوام که ... مخصوص متن پروفایل، تصویرنوشته ها و جمله عکسهای ویژه ی معنادار، عکس همراه با متن جالب، تصاویر در کنار استاتوس های تیکه دار راجع به خواستن از خدا طراحی شده در زمستان 1396.


عکس پروفایل از خدا میخوام


از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد نه آنچه را که آرزو داری زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار

عکس از خدا میخوام

آهنگ خدا همیشه زیباست گوش کن صدای طبیعت صدای یک پرنده چه دلنواز نواخته شده! تار دلتان نزد خداست از خدا میخواهم که بزند بهترین پودها را بر تار وجودتان و بسازد ترانه ای زیبا از سرنوشتتان

تصاویر از خدا میخوام

میگویند.. خدا همه جاهست ... اما نمیدانم چه حکمتی ست که هر بـــــــــار میخواهم صدایش بزنم.. نگاهم به آن بالاها گره میخورد ... آنقدر بالا .... که اشکهایم از مرز صورت وگردن ، سُـر میخورند پایین و توی یقه لباس گم میشوند خدایا کاش یکبار روبرویم مینشستی

عکس متن دار از خدا میخوام

از خدا دل آرام میخوام که دیگه چشمام بارونی نباشه

عکسهای از خدا میخوام

گفتی نفرین می کنی؟! گفتم: نه!!! ولی از خدا میخوام که هیچ کس اندازه من دوست نداشته باشه!!!

عکس های از خدا میخوام

از خدا میخوام امروز رو براتون روز رحمت قرار بده و پرازنگاه مهر امیز خودش