به 4 معنی داستان،حکایت، قصه در شب میباشد عکس نوشته طراحی شده امروز یعنی اسم سمر که مناسب برای پروفایل و طبق سفارش کاربران در مدل ها و طرح های مختلف سه بعدی گرافیکی فانتزی و عاشقانه ی قلبی تزیین شده است دانلود لوگوهای مختلف و حرفه ای از اسم سمر با کیفیت بالا به همراه استیکرهای تلگرامی متنوع و خاص نام دخترانه و عربی سمر

لوگوی اسم سمر

 حرف دلــــــــــه خودمه پس گــــــــــوش کــــــــــن!!!⇩⇩↯⇩ مــــــــــن خیــــــــــلی تغییرکردم خیــــــــــلی.... دیگہ واســــــــــہ نبودن کسی گریــــــــــہ نمیکنــــــــــم! دیگہ به عشق دیدن کسی بیرون نمیــــــــــرم! فقط اروم میشینم یه گوشه ونــــــــــگاه میکنم! دیگہ دنبال متن عاشقانہ نیستم دیگہ انلاین بودن کسی روچک نمیکنم! دیگہ نگران کسی نمیشم! دیگه منتظر پی ام نیستم! بــــــــــدنشدم نــــــــــہ فقط خســــــــــتم .... مــــــــــرگ احســــــــــاســـــــــم مبــــــــــارڪ... ✋