عکس نوشته طراحی شده از اسم دخترانه دری و عربی بهرخ behrokh  به معنی (زیبا صورت،دلپذیر ) برای پروفایل،دانلود تمام تصاویر و استیکرهای تلگرامی طراحی و تزیین شده از اسم سفارشی بهرخ در قالب انواع مدل طرح و فونت های مختلف گرافیکی عاشقانه فانتزی و سه بعدی با کیفیت بالا برای لوگو

لوگوی اسم بهرخ

  دمور ننګونه

ماته وروزلی د خپل انسانی غوښتنود پوره کولو لپاره

ما ستا نه هیله درلوده چی زماو غوښتنود پوره کولو و یاړولری

ما غوښتل چی ستا دموتود هڅو او هاند په برکت آرامه او ودانه نړی جوړه سی

خوتا زما هیله او غوشتنه ترسره نکړه تاخپل کور او هیواد ودان کی تا خپله موربی زویه

خور بی ور وره او همدادول خپله مادی او معنوی هستی ورانه کړه

تاخپله دویاړنو لونګی چی زما دزامنواو لوڼود ډیر قربانیو په ورکولو لاسته راوړنه د

خاوری سړه یوسان کړه

تاخپله هستی دپوڼدو دالرو په وړاندی وپلورله

تادخپل حرص دپوره کولو لپاره تول ویاړ او لاسته راوړنه دنابودی او ورکی سره مخ کړه

تا کله د توراوسپین هندو او مسلمان خان او بزګر او په پای کی او وړو قبایلو او قومونو

په ویشلو سره جلاکړل

ای زماد غفلت په خوب ویده زویه راویښ سه او دانسان او انسانیت د آرامی او سعادت

لپاره او چت او عملی کاراو پیکار پیل کړه

او په پای کی د خپلی ویر جنی مور غو ښتنه او هیله ومنه څکه ستا هیواد او هیوادوال

اوس تر هر وخته دیر سولی او ارامی ته ضرورت لری

دا هیله هله عملی کیدای شی چی تاسو ټول یو مو ټیشی ستاسو یو وا لی او پیو ستون

ستاسود بری او کامیا بی نغښه ده