سعید صور عید میلاد جدیدة والعبارات لصدیقک، رغبات عید میلاد لصدیق

الیوم یوم میلادک والکل فرحان علشانک ومن صمیم قلبی أدعیلک.. ربی یخلیک ویطول عمرک.

 

 

امروز روز تولد شما و تمام شادی قلب شماست و از شما می پرسم .. پروردگار من، شما و سن شما را نجات می دهید.

غنوا لحبیبی وقدموا له التهانی فی عید میلاده عساها 100 عام.. أفرح حبیبی وأطلب أغلى الأمانی.. اللیلة یا عمری تنادیک الأحلام.

بخاطر عاشق من بمانید و به او تولد 100 ساله تبریک بگویم .. مبارک عشق من و از خواسته های ارزشمندتر تقاضا کنید .. امشب، ای امیدان رویاها.