طراحی بسیار جدید و به روز از تصاویر احساسی دو اسمه هادی و آیدا (ayda & hadi)، جملات تصویری با طرحی در کنار قلب قرمز و متن شیک عاشقانه مخصوص پروفایل و عکس متن دار ترکیبی جالب و ناب برای نام های سفارشی آیدا و هادی ، آماده سازی و ساخت لوگوی اسم خوشگل و اسم نوشته های جذاب مناسب سفارش های متنوع شما برای نام های هادی و آیدا کنار هم. تهیه شده فقط در همین سایت در سال 1396. با ما همراه باشید...


ﻣـﻦ ﺭﺍﺑــﻄﻪ ﻫــﺎﯾــﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ دارﻡ ﮐــﻪ ﺩﻭ
ﻃــﺮﻓــﻪ ﺍﻧــﺪ ...
ﻫــﺮ ﺩﻭ ﻣــﯿﮑﻮﺷــﻨـﺪ ﺑــﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣـﻪ ﺩﺍﺭ
ﺷــﺪﻧﺶ
ﻫـﺮ ﺩﻭ ﺧـﻄـﺮ ﻣـﯽ ﮐــﻨـﻨـﺪ ...
ﻫﺮ ﺩﻭ ﻭﻗـــﺖ ﻣـﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧــــﺪ
هــﺰﯾــﻨـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨــﻨــﺪ
ﻫـﺮ ﺩﻭ ﺑـــﺮﺍﯼ ﯾــــﮏ ﻟــﺤﻈـــﻪ ﺑﯿــﺸﺘَـــﺮ
دﺭ ﮐــﻨـﺎﺭ هــﻢ ﺑـﻮﺩﻥ ﺑــﺎ ﺯﻣـﺎﻥ ﻫـــﻢ
میجنگند
ﺭﺍﺑــﻄـﻪ ﻫـــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـــﺮﺍﯼ هر ﺩﻭ طرف
ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺍﺵ
ﺑـﺎ ﺍﺭﺯﺵ ترﯾــﻦ ﭼــﯿـز دﻧــﯿـﺎﺳــﺖ ...


برای دیدن استیکرهای تلگرامی و یا تصاویر بیشتر از لینک های پایین استفاده نمایید.

استیکر