عکس نوشته جدید و بامعنی با متن های زیبا راجع به جان فدا کردن در راه عشق برای پروفایل ، انواع مختلف و متنوع استیکر، تصاویر تکست دار و متن دار معنی دار و خوشگل درباره جانم فدای تو مخصوص پروفایل شما و مطابق با انواع سلیقه شما عزیزان. هر عکس با هر موضوعی که میخواید ما براتون فراهم میکنیم. دقیقا چیزی که دنبالشی

مطالب با تصویر با موضوع خاص جونم فدای تو عشقم... را به زودی در این سایت می بینید.

عکس نوشته جانم فدات و متن پروفایل

عشق اگر عشق باشد
پایش برسد
جان هم باید در راهش داد
چه برسد غرور که مفت هم نمی ارزد...

عکس نوشته جانم فدات و متن پروفایل

ای رفیق مهربان هر شب دعایت میکنم، گر ندارم ثروتی جانم فدایت میکنم.

عکس نوشته جانم فدات و متن پروفایل

اسمم به نام تو، عشقم به یاد تو، جسمم برای تو، جونم فدای تو، روحم کنار تو، اما زندگیم مال خودم چون که زندگیم تویی...!!!

عکس نوشته جانم فدات و متن پروفایل

می تونه جونم فدای
عاشقی های تو باشه
می تونی با من بمونی
تا دلم از غم رها شه


عکس نوشته جانم فدات و متن پروفایل

گلى چیدم فرستادم برایت / غضب کردى فکندى زیر پایت
گر چه این گل ندارد قابل تو / تو از گل بهترى جانم فدایت