نمی دانستم دلتنگیت 

قلبم را مچاله می کند
نمی دانستم وگرنه از راه دیگری جلوی راهت سبز می شدم!
تمهیدی,تولد دوباره ای,فکری
تا دوباره
در شمایلی دیگر عاشقت شوم
گفته بودم دوستت دارم 

عکس نوشته درباره تنهام نزار برای پروفایل (2

گاهی زیر بارون با تو و قدمهات چه خوبه
چه خیال خوبی حالا که غریبیه غروبه
با تو خوبه حتی حالا که تو رویا باهامی
چه حس عجیبی که همیشه تو لحظه هامی

عکس نوشته درباره تنهام نزار برای پروفایل

هر شب …

به خودم قول می دهم که

فراموشـت کنم !

وقتی عکست را می بینم

تو را که نه …

قولم را فراموش می کنم… !

عکس نوشته درباره تنهام نزار برای پروفایل

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ.. !!!

ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺷﺒﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ!!!

ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﻲ!!!

ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!!

عکس نوشته درباره تنهام نزار برای پروفایل (4)

عزیزم..!

منو دیگه تنها نذار

که دلم خیلی از دوریت میگیره..!

بهم قول بده ....باشه عزیزم...!