مردن

سلامتی روز رسیدن به آروزم
سلامتی لحظه مرگم
سلامتی خاطراتی که یادم میاد تو اون ثانیه های آخر
سلامتی لحظه جدا شدن روح از بدن
سلامتی لرزش آخر
سلامتی دکتری که مرگم رو تایید میکنه
سلامتی جیغ و داد مادرم
سلامتی زجه های پدرم
سلامتی گریه های داداشم
سلامتی آمبولانسی که میبرم سردخونه
سلامتی سکوتی که خونمونو فرا میگیره
سلامتی قرآنی عبدالباسطی که تو سردخونه باصدای بلند پخش میشه تا صبح
سلامتی لحظه ای که میبرنم غسال خونه
سلامتی مرده شور،که غسل میده بدنمو
سلامتی کفنی که میپیچه دورم
سلامتی آمبولانسی که میبرتم حرم
سلامتی حرم امام رضا
سلامتی کسایی که با دیدن عکسم میگن جوون بوده،دلشون میسوزه
سلامتی امام رضا که تو حرمش طوافم میدن
سلامتی کسایی که طابوتمو به دوش گرفتن(آخه وقتی میمیری جنازت سنگین میشه،کمرشون درد میگیره،دمشون گرم)
سلامتی لااله الاالله،محمد رسول الله
سلامتی لحظه ای که طابوتمو میارن تو خونه واسه آخرین بار طواف میدن
سلامتی سه بار گذاشتن طابوتم رو زمین
سلامتی زجه های مادرم
سلامتی اشکای پدرم
سلامتی قبرکن
سلامتی قبری که تو بهشت رضا میشه خونه همیشگیم
سلامتی لااله الاالله آخر
سلامتی لحظه گذاشتن جنازم تو قبر
سلامتی لحظه ای که واسه آخرین بار صورتمو باز میکنن تا همه ببینن
سلامتی تلقین گو
سلامتی لرزوندن بدنم
سلامتی از هوش رفتن مادرم
سلامتی هق هق پدرم
سلامتی لحظه گذاشتن سنگ لحد
سلامتی تاریک شدن قبرم
سلامتی خاکایی که میریزن روم
سلامتی لحظه ای که همه میرن
سلامتی تنهاییم،که بش عادت دارم
سلامتی آرزوهای برباد رفتم
سلامتی دستی که قسمت نشدبزارمش تو دسم
سلامتی سومم که همه میخان بدونن ناهار چیه
سلامتی هفتمم که رفقا فراموشم میکنن
سلامتی چهلمم که فامیلا فراموشم میکنن
سلامتی سالگردم که خونوادم فراموشم میکنن
سلامتی مادرم،که از همه دیر تر منو از یاد میبره
سلامتی من و خاطره ای که بجا نموند ازم ...

استیکر مرگ

از چی بگم از حالم خودم از فردام دست بردار
منو تو این حال خودم بذار و برو دست بردار
از تو نه از خودم پُرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا .. درکم کن

هنوزم میشه بخشید همون
مریض و گیج و جنگی نبود
غریب و نیش و زخمیش نزد
دلارو حرف تحقیر نکرد
هنوزم میشه بخشید منو
منی که که پست و لغزیدمو
منی که حرف خالیمو
همین امشب میزنم ریشمو
میزنم خیلی بده واسه مرد بگن حرف زد و عمل نکرد میزنم
خیلی بده که نباشه دو قرون بکنه حرف سینه زخم میزنم
اما بدون حرفو باز مردم میزنن
پس تیریپی نی با خدا تو بیا و مشتی باش
هرچند ما پیچیدیم و رفتیم و زدیمو نگشتیم باش
هرچند که دلمون یه دست نبود و یجوری چربی داشت
اما بالاسری آبرو دار و بدون لنگ نذاشت
ما که رسوای عالمیم چندچندیم باش

این روزا خاموشم سردم بی حسم لمسم میترسم
جونی نیست انگار نوری نیست حتی از سایم میترسم
راهی نیست تکیه گاهی نیست ای خدا خستم میفهمی
میرم من آره میرم من حتی از مرگم میترسم

عکس نوشته به مرگم راضی ام برای پروفایل

کاش میدانستم بعداز مرگم....

اولین اشک از چشمان چه کسی جاری میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وآخرین سیاه پوش که مرافراموشی میسپارد چه کسی خواهد بود؟؟؟؟؟؟؟

تاقبل از مرگمجانم را فدایش کنم

عکس نوشته به مرگم راضی ام