عکس نوشته ممنون که هستی برای پروفایل 6

از این که پیشم هستی از این که مثل مرد باهامی از اینکه بهونه ی آرامشم هستی خدارو شکر میکنم

عکس نوشته ممنون که هستی برای پروفایل

از اینکه کنارم هستی ممنونم
از اینکه درکم میکنی ممنونم
از اینکه ساده ساده دوستم داری ممنونم
من تا نفس دارم از کنارت ,تکان نخواهم خورد.

عکس نوشته ممنون که هستی برای پروفایل

تو تنها کسی بودی و هستی و خواهی بود که به من ثابت کردی که چقدر دوستم داری,,و تا پای جانت کنارم ایستاده ای,,بانوی من دوستت دارم..دستانت را در دستم محکم نگه داشته ام...نفس منی

عکس نوشته ممنون که هستی برای پروفایل

تو که هستی در کنارم با تو هردم در بهارم مهربان ، یارم ، نگارم تا نفس درسینه دارم بودنت را در کنارم ... دوست دارم دوست دارم دوست دارم