چند عکس نوشته به همراه متن های کوتاه و عاشقانه با موضوع عشق واقعی جملات تصویری و متن دار ناب و قشنگ درباره عشق واقعی مناسب برای پروفایل


عکس پروفایل عشق واقعی


عکس از عشق وقاعی

 پانزده نوع ثروت واقعی که داشتن آنها ما را ثروتمند میکند: 1-ادب 2-یادگیری مادام العمر 3-نگرش مثبت 4-ارتباط موثر 5-انضباط شخصی 6-تندرستی واقعی 7-آرامش خاطر 8-خلاقیت 9-عشق ورزیدن به کار 10-داشتن برنامه و هدف 11-داشتن قلب و زبان شاکر 12-درک دیگران 13-استفاده موثر از زمان 14-بخشندگی 15-اعتماد به نفس ثروتمند شدن سخت نیست ...

عشق واقعی

 عشق واقعی رو من دارم که شبا تا صبح تو فکرشمممممممممممم

متن عشق واقعی

 عشق، فراتر از یک احساس است. عشق، یعنی احترام، آزادی، اعتماد و تعهد. و در زمان نیاز است که چهره ی واقعی خود را بیشتر نشان می دهد! من در تمام پستی و بلندیهای زندگی کنارت خواهم بود.

مطلب درباره عشق واقعی

 افسانه نیستند آنانکه نام مجازی ولی عشق واقعی دارند

آنان که شبنم احساس خود را عاشقانه نثار کسانی میکنند که هرگز ندیده اند... ..

متن عشق واقعی

 شنبه تا پنج شنبه ظاهر من است.. شش روز نمایش اجرای تئاتر بازی تظاهر به شاد بودن به نفس کشیدن به زندگی کردن... پایان این سناریو شش روزه زندگی واقعی من است... آری جمعه درون من است جمعه بازی و تظاهر تمام می شود جمعه گم شدن لبخند است جشن و پایکوبی اشک های سرگردان.. چشم هایی که فقط یک قبرستان پر از عشق زنده به گور شده را می بیند... چه منظره ای..!! دست و پا زدن عشق زیر یک خروار خاک... جمعه حقیقت زندگی من است سناریو هفته تمام شد...!!!

عکس نوشته عشق واقعی برای پروفایل

 همیشه اولین و آخرین کلام شعرهایم تو بوده ای همیشه برایم به معنای واقعی یک عشق بوده ای گرچه گهگاهی از تو بی وفایی دیده ام اما همیشه برایم باوفا بوده ای گرچه دلم را میشکنی و اشکم را در می آوری اما تو همیشه برایم یک دنیا بوده ای

تصاویر عشق واقعی

 عشق واقعی! در قید زمان و مکان نیس فقط احساس پاک هست که به زندگی رنگ صداقت بخشیده و تا آخر عمر جاودانه می ماند....