چند عکس نوشته به همراه متن با موضوع ادامه دادن جملات تصویری و متن دار ناب و قشنگ از یک شروع دوباره و تازه در زندگی تکست های امیدوار کننده به زندگی در کنار آلبوم تصاویر پر امید و پر انرژی از ادامه دادن و دوباره کاری را شروع کردن و برخاستن

شروع دوباره

 ما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم ... ولی به دنبال لذت بردن می گردیم باید پذیرفت که تنها راه ادامه دادن لذت بردن از رنج هایی ست که می کشیم.

ادامه دادن

 ما برای ادامه دادن هیچ کسی را نداریم جز خودمان واین کافیست ...

شروع دوباره

 ❤عشق❤ فراموش کردن نیست؛ بخشیدن است؛ گوش کردن نیست؛ درک کردن است؛ دیدن نیست؛ احساس کردن است؛ جا زدن و کنار کشیدن نیست؛ صبر کردن و ادامه دادن است؛ حتی تنها...!!!

عکس نوشته های امیدوارکننده دوباره ادامه بده و ناامید نشو

 شاید ادامه دادن زندگی برایت کمی دشوار است... قبول دارم... ولی هرگز دست ب کار احمقانه ای نزن... و هرگز خود را "تحقیر" نکن... چرا ک.. "خدا"ی تو... پس از آفرینشت... ب خود" تبریک" گفت